دانلود پایان نامه ارشد: ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

گرایش : سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان : ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

اساتید راهنما :

دکتر جواد رضائیان

دکتر ایرج مهدوی

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی

   :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com وزارت علوم، تحقیقات و فناوری­ دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی   اساتید راهنما : دکتر ایرج مهدوی دکتر بابک […]

دانلود پایان نامه دکترای:اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحریک‌پذیر

زمینه :سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری عملکردی دستگاه گوارش است که علت ان به طور کامل شناخته نشده است .فلور میکروبی دستگاه گوارش بعنوان یکی از علل ان بیان شده است .بسیاری از مطالعات بر نقش پروبیوتیک روی علایم سندرم روده تحریک پذیر تاکید دارند .هدف از این مطالعه بررسی پروبیوتیک فمی لاکت بر علایم بالینی این بیماری است .
مواد و روشها :تعداد بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند در گروه اول بعنوان گروئه مداخله کپسول پرو بیوتیک فمی لاکت را روزانه دو عدد به مدت چهار هفته و در گروه دوم به عنوان کنترل پلاسبو مشابه داده شد علایم سندرم روده تحریک پذیر در ابتدا و انتهای مطالعه در هر دو گروه بررسی و با همدیگر مقایسه گردید و نتایج به صورت اماری بیان شد .
نتایج :به صورت معنی داری علایم دل درد اسهال نفخ دفع بلغم و احساس عدم تخلیه مدفوع در گروه پرو بیوتیک نسبت به پلاسبو بهبودی داشت ولی بهبود یبوست و و احساس زور همگام دفع مدفوع در هر دو گروه تفاوت معنی دار اماری نداشت
نتیجه گیری :پرو بیوتیک فمی لاکت بر روی برخی علایم سندرم روده تحریک پذیر موثر است و می تواند بعنوان یک درمان جدید در این بیماری بکار رود
کلمات کلیدی :سندرم روده تحریک پذیر” پروبیوتیک فمی لاکت