پایان نامه با موضوع فرهنگسرا در اتحاد شوروی

فرهنگسرا در شوروی دارای ۲۶۷سال پیشینه است.این فرهنگسرا در سال ۱۷۲۳ م به فرمان پتر پادشاه روسیه گشایش یافت وکار آن در سال ۱۷۲۵ م با نام” آکادمی علم وهنر” آغازشد،در سال ۱۸۰۳ م نام آکادمی علم امپراتوری برآن نهاده شد واز سال ۱۸۳۶ م ” آکادمی علوم امپراتوری سن پترزبورگ” نامیده شد وپس ازد گرش وانقلاب سال ۱۹۱۷ ” آکادمی علوم روسیه” نام گرفت. این نام پس از دگرش وانقلاب کمونیست به جا ماند تا آنکه در سال ۱۹۲۵ به نام ” آکادمی علوم اتحاد شوروی” به کار خود ادامه داد. در ابتدا فرهنگسرا دارای کتابخانه ای بزرگ ، موزه ی تاریخ طبیعی ،آزمایشگاه فیزیک ،رصدخانه وآزمایشگاه شیمی بود که پشتیبان گشایش آنها میخائیل لومونومرف دانشمند روسی بود.فرهنگسرا در آغاز چند گروه هنری را سرپرستی می کرد که در آغازسال۱۷۵۷ م فرهنگسرای دیگری به نام آکادمی هنر پدید آمد وپس از آن چندی با نام آکادمی هنر امپراتوری به شیوه ی خودفرمان به کار پرداخت.فرهنگسرا در سال ۱۷۴۵ م نخستین کشور نمای جغرافیایی سراسر روسیه را فراهم آورد.در سال۱۷۲۵ دانشگاهی در پترزبورگ گشایش یافت که در آن رشته های زبان اسلامی، یونانی، لاتینی وعلوم دینی آموخته می شد که در سال۱۷۴۷ بخشی از آکادمی روسیه شد.درپایان سده ی هجدهم با گشایش دانشگاهها ونهادهای گوناگون کاربر،کار فرهنگسرا سخت شد وپس از آنها همه ی این نهادها از وابستگی به فرهنگسرا بیرون رفته ، خود بسنده شدند.

در سال۱۹۲۸ م فرهنگسرا دارای۹ گروه بود که در سال۱۹۳۴ م به۲۵ گروه افزایش یافت. در سالهای ۱۹۲۹ م تا ۱۹۳۲ م در شهرهای بزرگ کشور نمایشهای دانشی برگزار شد وشاخه هایی از فرهنگسرا در جمهوری های آن گشایش یافت.در سال۱۹۳۴ م فرهنگسرای معماری در مسکو پدید آمد ودر سال۱۹۵۶ م ” آکادمی امور ساختمانی” نامیده شد.از نزدیک۲۰۰سال پیش تا به اکنون بخش های بسیاری به فرهنگسرای شوروی گذشته افزوده شد : بخش آسیا شناسی، بخش زمین شناسی، موزه ی گیاه شناسی، جانورشناسی، رصدخانه، بیولوژی، خانه ی ادمی پوشکین، حقوق بین الملل، بخش اقتصاد، فلسفه وحقوق، روابط بین الملل، علوم تربیتی، هنر و… در شوروی۷% بودجه ی کشور به فرهنگسرا می رسد.این مرکز در پی کارهای دانشوری زیاد (کاوشهای تازه، دست یابی به کانهای زیرزمینی، فروش اختراع ها) به نوعی مراکز بهره وری اقتصادی نیز هستند.در کشور شوروی فرهنگسراها بزرگترین وپرتوان ترین بنیادهای دانشی هستند،این توان را در سایه ی کارهای گروه های وابسته در دانشکده ها به دست آورده اند. هریک از فرهنگسراها گروه های پژوهشی وابسته به خود را دارند وتحقیقات پژوهشی خود را در قالب این گروه ها انجام می دهند.

فرهنگسرا در ژاپن

“انجمن دانش ژاپن در سال۱۹۴۹ م بنیانگذاری شد.این انجمن از دید اداری وابسته دفتر نخست وزیری است ولی کارکردی خودفرمان دارد.انجمن برای رسیدن به زمینه های ویژه ۱۸۰ گروه وابسته را پدید آورد تا دامنه ی پژوهش وپیوستگی در زمینه های دانش هاو هنرها ودانسته ها را افزایش داده آنها را سرپرستی کند.این انجمن همه ساله سرپرست شش همایش دانشی بین المللی است.افزون برآن پشتیبان سی همایش دانشی بین المللی است.افزون برآن پشتیبان سی همایش دانشی دیگر است که در ژاپن برگزار می شود.چاپ ونگاشت آثار برجسته بر دوش این انجمن است. راستاد(وظیفه) دادوستدآگهی ها باجهان امروز نیز با این انجمن است.”

پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران

اگر بخواهیم به طور کلی به موضوع فرهنگ ایران نگرشی داشته باشیم، شاید بتوان نخستین مساجد ،حسینیه ها ومیدان ها را به عنوان فرهنگسرا وفرهنگستان های اولیه نامید.مراکزمحله وفضاهای مذهبی خود به عنوان مکانی درجهت رشد وتوسعه ی مذهب وفرهنگ ، نقش موثرتری داشته اند.در این خصوص احداث ساختمان تکیه ی دولت که به دستورناصرالدین شاه درسمت جنوب تالار الماس در سال۱۲۸۵ ه-ق آغاز شد را می توان اولین بنای مذهبی وبه نوعی فرهنگی در ایران است که تحت تاثیر آمفی تئاترهای فرنگی بنیان نهاده شد.قرارداشتن غرفه های خواص جهت تماشای مراسم در اطراف صحنه وشکل مدور گونه ی تکیه ی دولت، در معماری سنتی ایران سابقه نداشته و این نوع طراحی به سالن های اجرای نمایش واپرا در فرانسه نظیر سالن اپرای پلیتر وسالن خانه ی اپرای پاریس شباهت زیادی دارد.در این تکیه محل نمایش واجرای مراسم در فضای میانی بنا بوده که حضاروتماشاچیان در گرداگرد سکوی وسط وافراد متشخص در غرفه های داخل بنا مراسم را تماشا می کردند.به مرور زمان فکرجدا کردن عملکردها مد نظر قرار گرفت و فضاهای فرهنگی آموزشی در مجموعه هایی جدا از هم تعریف شد.به طور کلی می توان گفت که فرهنگستان به عنوان یکی از پیامدهای قرن سیزدهم ،درطی دوران های مختلف، به عنوان یک فضای زیر بنایی در اشاعه ی فرهنگ ایران فعالیت می نمود.فعالیتهای فرهنگی وهنری در دوره ی پهلوی اول،بعدتازه ای به خود گرفت.آنچه قبل از آن ودر دوره ی قاجاربه عنوان فعالیت های هنری ویا فرهنگی انجام می گرفت،هیچ گاه یک قالب منسجم سیستماتیک دنبال نشد واصولاً فعالیتی کلاسیک و وسیع درنقش یک تشکیلات فرهنگی وهنری به وقوع نپیوست. نخستین اقدامات به شیوه ی جدید در دوره ی معاصر،در زمان پهلوی اول وبه تاثیر از فرنگ انجام پذیرفت.

فرهنگسرای موسیقی

اولین فرهنگستان در زمان کابینه ی فروغی تشکیل شد و فعالیت هایی در زمینه ی ایجاد واژه های جدیدمورد احتیاج در زبان فارسی وتبدیل بعضی لغات بیگانه وعربی به زبان فارسی انجام گردید.اولین موزه ی هنرهای زیبا در سال ۱۳۰۹ برای پیشرفت ورواج هنرهای زیبای ایران آغاز به کار نمود وهمزمان با آن ،هنرستان صنایع قدیمه نیزافتتاح شد وگروهی از هنرمندان برجسته ی ایرانی برای ترویج وپرورش هنرهای زیبای باستانی دعوت شدند که این هنرستان در رشته های مختلف هنرهای سنتی ،دستی وقدیمی ایران،خدماتی ارزنده در زنده نمودن وبازسازی هنرهای فراموش شده انجام داد.فعالیت موزه ی ایران باستان نیز در سال۱۳۱۵ ه.ش آغاز شدواین موزه در بخش های مختلف (دوران پیش از تاریخ، دوران های تاریخی پیش از اسلام، دوره های اسلامی، سکه ها ومهرها ، کتاب ها و…)فعالیت خود را شروع نمود.(کیانی،۱۳۷۴) این روند ادامه پیدا کرد وبه مرور زمان در تمامی نقاط کشور ،کتابخانه ها ،فرهنگسراها، موزه ها ومکان هایی از این قبیل تاسیس شدند.البته آنچه امروزه از یک مرکز فرهنگی هنری انتظار داریم، بسیارفراترازآن چیزی است که در چند دهه ی اخیرازآن انتظار می رفت.درآن زمان ،مرکز فرهنگی فضایی برای نمایش آثار خلق شده بود،ولی امروزه بسیاری از فعالیت های جنبی از قبیل نمایشگاه های موقتی ،همایش ها،پایگاه های اطلاع رسانی و… در کنارآن اضافه شده اند،چرا که جهان امروز، جهان ارتباطات است وبرای آگاهی از موقعیت خود ضروری است علاوه برشناسایی دقیق فرهنگ ملی ،از سایر رخدادهای فرهنگی دنیا نیز آگاه بود.این مراکز، با ارزش ترین وپرثبات ترین عناصر زیربنایی ملی در هر کشور محسوب می شوند که بیشترین دانش های بالقوه از طریق آنها جمع آوری و ذخیره شده وسپس بازتاب می یابند.

 

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

پایان نامه معرفی کامل مناطق دیدنی استان ایلام

گستره استان ایلام

استان ایلام با مساحتی حدود ۱۹۰۸۶ کیلومتر مربع در یک منطقه کوهستانی و مرتفع واقع شده است. این استان در غرب و جنوب غربی کشور در میان رشته کوه های کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس قرار دارد و از شمال به کرمانشاه، از جنوب به خوزستان، ازشرق به لرستان وازغرب به کشور عراق محدود شده است.

فرهنگسرای موسیقی

ایلام به لحاظ آب و هوایی دارای ویژگی های خاصی نسبت به دیگر مناطق کشور است؛ به عبارت دیگر، فصول سال در ایلام چنان به هم آمیخته شده اند که نقاط گرمسیری و سرد سیری و معتدلش در آغوش هم بوده و از یکدیگر جدا نیستند. در حالی که در مناطق شمالی استان هوا سرد و کوه ها سفیدپوشند؛ هوای گرم و طبیعت بکر و سرسبز مناطق جنوبی استان پذیرای گردشگران و مسافران طبیعت است. با توجه به اینکه تا سه دهه پیش در حدود ۵۰ درصد مردم ایلام به صورت عشایری زندگی کرده و اکنون نیز بافت قابل توجهی از ترکیب جمعیتی ایلام به زندگی عشایری اختصاص دارد؛ زمینه های گسترش توریسم عشایری و روستایی به صورت بالقوه در استان مطرح است.

آب و هوای منطقه

اقلیم استان در تابستانها تحت تاثیر پر فشار جنب حاره ای قرار دارد که شرایط حرارتی نسبتاً پایداری را بر آن حکمفرما می‌سازد و در زمستان توده‌های غربی و کم فشارهای سودانی بارش های رگباری و شدیدی را برای آن به همراه می‌آورند. به دلیل ماهیت دامنه‌ای استان که جزو کوهپایه‌های بیرونی زاگرس است، در صورت جذب رطوبت توده‌های ورودی از سمت غرب و جنوب غرب، نقش مهمی دارند . از طرف دیگر همین دامنه‌ها در تابستان تحت تاثیر صافی هوا و ساعات آفتابی زیاد با دریافت عمودی پرتوهای خورشیدی و صاف بودن هوا در تابستان، شرایط گرم و خشکی را پدید می‌آورد. در نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران مسکن و محیط‌های مسکونی، ایلام در گروه ۲ اقلیمی و در زیر گروه نسبتاً سردمعتدل واقع شده که از ویژگیهای اقلیمی نسبتاً سرد بودن هوا در زمستان و معتدل بودن‌آن در تابستان است. بنا به تعریف در شرایط نسبتاً سرد علیرغم آنکه در شب‌های فصل زمستان برای گرم نگه داشتن فضاهای داخلی استفاده از وسایل گرم کننده ضروری است. اما در روزهای فصل زمستان و حتی در روزهای سردترین ماه سال، امکان گرمایش خورشیدی وجود دارد. شرایط معتدل تابستانی این اقلیم، امکان آنرا فراهم می‌سازد که با بهره گرفتن از عملکرد حرارتی مصالح ساختمانی سنگین ، فضاهای داخلی را در این فصل به طور طبیعی در حد آسایش خنک نگه داشت.

 

شهر ایلام دارای ایستگاه هواشناسی از نوع کلیماتولوژی است در این گزارش بمنظور بررسی دقیق شرایط آب و هوایی ایلام از معدل ۱۲ ساله آمار آب و هوایی این ایستگاه استفاده شده است . بر اساس معدل ۱۲ ساله آمار ایستگاه کلیماتولوژی ایلام دمای هوا در سردترین ساعات از سردترین ماه ۱/۰ و در گرم‌ترین ساعات این ماه ۲/۱۰ درجه سلسیوس بوده است . همانطور که ملاحظه می‌شود، حتی در سردترین ماه سال ، به طور متوسط دمای هوا به زیر صفر نمی‌رسد. در طول این دوره آمارگیری، پایین‌ترین متوسط حداقل دمای هوا ۳- درجه و بالاترین متوسط حداکثر دما ۳۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.

در سردترین ماه های سال (فصل زمستان) متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از ۲۰ درجه سلسیوس بوده است. بنابراین، در طول روزهای زمستان ، مشکلی از نظر حرارتی وجود ندارد. در تابستان هوا به مرور گرم می‌شود و در گرمترین ماه سال به ۷/۳۵ درجه سلسیوس می‌رسد.

در هر سه ماه از فصل تابستان ، متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از ۳۲ و متوسط حداقل آن بالاتر از ۱۶ درجه سلسیوس است . در طول این ماه ها رطوبت هوا کاهش می‌یابد. و در گرم‌ترین ساعات از روزهای این سه ماه به ۲۲% می‌رسد. با توجه به دمای هوا در این ساعات میزان رطوبت در هوا پایین نیست و به همین دلیل هوای ایلام در تابستان خشک نیست. بالا بودن رطوبت هوا و شفاف بودن در شبها به سرعت باعث کاهش دمای هوا می‌گردد. بطوریکه در گرمترین ماه سال (ژوئیه) نوسان روزانه دمای هوا به بیش از ۱۶ درجه سلسیوس می رسد.

آب وهوای استان ایلام به سبب تأثیر پذیری از عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی ( زاویه تابش آفتاب ) ، ارتفاع امتداد رشته کوههای زاگرس ، فاصله از بیابانهای عراق و عربستان و بادهای محلی و ناحیه ای از تنوع زیادی برخوردار است به گونه ای که آن را استانی چهار فصل دانسته اند ، و تفاوت دما در مناطق مختلف آن گاه به۳۰ درجه و بیشتر از آن می رسد . آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است

۱- آب و هوای سرد کوهستانی در ارتفاعات بیش از ۲ هزار متر در ناحیه ی شمال و شمال شرقی استان .

۲ -آب و هوای معتدل کوهستانی در نواحی کوهستانی و دامنه ی شرق و شمال شرقی.

۳ – آب وهوای بیابانی و نیمه بیابانی در حاشیه ی غربی وجنوبی استان .

در استان ایلام میانگین  بارش سالانه در شمال و شمال شرقی ۷۰۰ میلی متر و در نواحی پست جنوبی ۲۵۰ میلی متر است .

 آب و هوای استان ایلام  به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود

الف) آب و هوای معتدل نیمه مرطوب(اقلیم مدیترانه) مناطقی از استان،شامل شهرستان ایلام،شهرستان ایوان، وارکواز ملکشاهی دارای زمستانی ملایم و مرطوب و تابستانی نه چندان گرم ولی خشک اند. آبدانان،شیروان وچرداول و دره شهر در این گروه جای می گیرند،اما به دلیل داشتن زمستانی ملایم ومرطوب و تابستانی بسیار گرم وخشک،آب وهوای آن ها با مناطق ایلام و ایوان تفاوت های جزیی دارد.سرزمین هایی که در ارتفاع بیش از ۲هزارمتر واقع شده اند تابستان های ملایم و زمستان های بسیار سرد و طولانی دارند.

ب) بر اساس این طبقه بندی،مناطق غربی و جنوبی استان که دشتهای مهران و دهلران را شامل می شود،دارای اقلیم استپی گرم و نیمه بیابانی است که هرچه به طرف نواحی پست تر و مرزی کشور نزدیک تر می شود،به ناحیه ی گرم بیابانی تبدیل می شود.

در این نوع سرزمین،تابستان بسیار گرم وخشک وزمستان نسبتاً معتدل است، میزان بارش،کم واختلاف دما در فصول سال،زیاد است.سیاحان غربی که به نواحی کوهستانی سفر کرده اند آب وهوا و مناظر زیبای طبیعی و خصوصیات مردم به ساکنین کوه های آلپ دراروپا تشبیه کرده اند.

 پراکندگی بارش در استان ایلام

در قسمت های شمال و شمالشرقی استان، برخورد توده های مرطوب به ارتفاعات و متراکم شدن این توده ها، موجب ریزش نزولات آسمانی زیاد به میزان ۷۰۰ میلیمتر می شود؛ در حالی که در نواحی جنوب و جنوب غربی استان به علت همجواری با نواحی بیابانی پست عراق و عربستان و نفوذ توده های گرم، میزان بارش کم و حدود ۲۵۰ میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود ۵۰۰ میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا ۸۰۰ میلیمتر و به صورت موردی تا ۹۰۰ است. میلیمتر گزارش شده است.

بارش باران در این منطقه تحت تاثیر بادهای باران آوری است که از غرب به درون فلات ایران می وزند. بارش باران گاه از اواسط پاییز شروع و در مناطقی تا اول خرداد ادامه دارد.

دمای هوا در استان ایلام

دو عامل ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی در تغییرات دما موثرند. دهلران در جنوب شرقی استان با عرض جغرافیایی پایین تر، ارتفاع کمتر و هم جواری با مناطق گرمسیری عراق و خوزستان از دمای نسبتا بالایی برخوردار است؛ در حالی که در نواحی شمال و شمال شرقی استان، ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی، در کاهش و تعدیل دما نقش به سزایی دارند، مزید بر علت می توان به پوشش گیاهی مناسب، در کوهستان های ایلام اشاره کرد که در تعدیل هوا موثر می باشد. با این وجود، می توان گفت که در استان ایلام، از جنوب به شمال و از مناطق پست و کم ارتفاع غربی به طرف ارتفاعات شمال و شمال شرقی کاهش دما کاملا محسوس است.

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان

ناهمواریهای استان ایلام ازچین خوردگیهای موازی درجهت شمال غربی وجنوب شرقی بوجودآمده است . این کوههاازرسوبات دوران اول تاچهارم زمین شناسی به یادگار مانده اند،ولی شکل گیری کلی آنهاعموماً به دوران دوم و سوم زمین شناسی مربوط است . این کوههاچنان گسترده وفشرده اندکه امکان شکل گیری دشتهای میانکوهی درمیان آنهافراهم نشده است.

باتوجه به نقشه ناهمواریهای استان بخوبی معلوم می شودکه شمال وشمالشرق استان ازارتفاعات وکوهستانهای بلندتشکیل یافته ونیمه غربی وجنوبغرب آن ازنواحی کم ارتفاع باشیبی بطرف غرب شکل گرفته است که دشتهای وسیع گرمسیرمنطقه مهران ، دهلران و دشت عباس را دربر می گیرد.ارتفاع این دشتها از ۳۰۰ متر کمتر است. وجوداین ناهمواریهاکه درمجاورسرزمین های پست قرارگرفته انداختلاف ارتفاع این دونیمه رابه حدود۳۰۰۰مترمی رساند.باتوجه به این خصوصیت طبیعی ، شکلی اززندگی اجتماعی پدیدآمده است که امروزه به نظام عشایری وایلی معروف است.

بطورکلی نواحی شمال وشمال شرق استان ایلام کوهستانی و نواحی جنوب غرب وغرب استان از اراضی پست وکم ارتفاع تشکیل یافته است . مهمترین ارتفاعات استان کبیرکوه ودینارکوه می باشند.

استان ایلام ازنظرشرایط اقلیمی جزء مناطق گرمسیرکشورمحسوب می شود،ولی بعلت وجودارتفاعات ،اختلاف درجه حرارت وبارندگی دربخشهای شمالی ،جنوبی وغربی آن زیاداست بطوریکه میتوان ازنظراقلیمی ،مناطق سه گانه سردسیری ،گرمسیری ومعتدل را در این استان بخوبی مشاهده نمود.این مناطق عبارتنداز:

۱- مناطق کوهستانی شمال وشمال شرق که آب وهوای نسبتاً سرد وزمستان طولانی داردحداقل درجه حرارت درزمستان تا۱۵درجه زیرصفرمی رسدومیزان بارندگی آن نیزبه بیش از۵۰۰ میلی متردرسال بالغ می گردد.

۲- مناطق جلگه ای غرب وجنوبغرب استان که آب وهوای گرمسیری دارند.حداکثردرجه حرارت این مناطق تا۴۵درجه بالای صفرمی رسد. میزان بارندگی این مناطق حدود ۲۰۰ میلیمتردرسال است.

۳- مناطق میانی باآ‎ب وهوای معتدل که درجه حرارت این مناطق درزمستان تا۵ درجه زیرصفروحداکثردرجه حرارت آن درمناطق جنوبی ودره شهردرتابستان به بیش از۴۰ درجه سانتی گرادمی رسد.

اقلیم استان بعلت تاثیرعوامل مختلفی ازجمله عرض جغرافیائی ،ارتفاعات،بیابانهای عربستان ، جلگه خوزستان ، دشتهای عراق و بادهای محلی ازتنوع زیادی برخورداراست.

سیستم های جوی مختلفی استان راتحت تاثیرقرارمی دهندکه باعث بارشهای فصول پائیز، زمستان، بهاروگاهاً درتابستان می شوند.توده هوای غربی ازدریای مدیترانه ودریای سیاه باعث بارندگیهای پائیزی وزمستانی دراستان می شوندوجریانات سودانی ودریای سرخ و صحرای عربستان نیزدربارشهای زمستانی وبهاری مؤثرندودرتابستان سبب گرم شدن هوامی شوند. دشتهای وسیع درکشورعراق درتابستان باعث ایجادسلول کم فشارحرارتی بادمای زیادورطوبت کم می شوندهمچنین توده های شمالی راکه ازمناطق سیبری کشورماراتحت نفوذقرارمی دهند باعث کاهش دماویخبندان درمناطق شمالی استان می شوند.

براساس اطلاعات وآمارثبت شده درایستگاه سینوپتیک ایلام حداکثرمطلق درجه حرارت ۶/۴۰درجه سانتی گرادوحداقل مطلق درجه حرارت ۶/۱۲درجه سانتی گرادبوده ومتوسط بارندگی سالانه این ایستگاه ۵۹۵ میلی مترمی باشدتعدادروزهای یخبندان شهرایلام به ۲۷روزدرسال می رسد.

درایستگاه دهلران حداکثرمطلق درجه حرارت ۸/۵۰درجه سانتی گراد وحداقل مطلق درجه حرارت ۴/۰- درجه سانتی گرادثبت شده است مقدارمتوسط بارندگی سالانه ایستگاه دهلران ۳/۳۱۸ میلی مترمی باشد.

رژیم بارندگی استان به گونه ای است که حدود ۵۰% بارندگی درفصل زمستان ۲۰% در فصل بهارو۲۹% درفصل پائیزو ۱% درفصل تابستان ریزش می کند.

بارندگی سالانه فراوان ازیکسوونقش استان بعنوان زهکش آبهای سطحی سلسله جبال زاگرس ازسوی دیگر،موجب پیدایش رودخانه های زیادی شده که مهمترین آنها: سیمره – میمه – دویرج – کنجانچم – گدارخوش – چنگوله – گاوی – کنگیر – تلخاب می باشند.

 موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان

استان ایلام با ۱۹،۰۸۶ کیلومتر مربع، حدود ۱/۴ درصد مساحت کل کشور را تشکیل مى‌دهد. این استان در غرب دامنه‌ی سلسله جبال زاگرس بین ۳۱ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالى از خط استوا و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقى از نصف‌‌النهار گرینویچ در گوشه‌ی غربى کشور قرار گرفته است.

استان ایلام از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان، از شمال با کرمانشاه (استان‌هاى داخلی) و از سمت غرب با ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق همجوار است.

براساس آخرین تقسیمات کشورى در سال ۱۳۷۵، استان ایلام مشتمل بر ۷ شهرستان، ۱۷ بخش، ۱۵ شهر، ‌ ۳۶ دهستان و ۷۵۳ آبادى داراى سکنه بوده است.

شهرستان‌هاى استان ایلام عبارتند از : آبدانان، ایلام، ایوان، ‌ دره شهر، دهلران، شیروان و چرداول و مهران. مرکز استان شهر ایلام است که به علت زیبائى‌هاى طبیعى فراوانى که دارد، عروس زاگرس نام گرفته است.

 جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان

ناهموارى‌هاى استان ایلام از چین‌خوردگى‌هاى موازى در جهت شمال غربى و جنوب شرقى به وجود آمده است. این کوهها از رسوبات دوران اول تا چهارم زمین‌شناسى به یادگار مانده‌اند، ولى شکل‌گیرى کلى آن‌ها عموماً به دوران دوم و سوم زمین‌‌شناسى مربوط است. این کوه‌ها چنان گسترده و فشرده‌اند که امکان شکل‌گیرى دشت‌هاى میانکوهى در میان آن‌ها فراهم نشده است.

با توجه به نقشه ناهموارى‌هاى استان به خوبى معلوم مى‌شود که شمال و شمال شرقى استان از ارتفاعات و کوهستان‌هاى بلند تشکیل یافته و نیمه‌ی غربى و جنوب غربى آن از نواحى کم ارتفاع با شیبى به طرف غرب شکل گرفته است که دشت‌هاى وسیع گرمسیر منطقه‌ی مهران دهلران و دشت عباس را در بر مى‌گیرد. ارتفاع این دشت‌ها از ۳۰۰ متر کمتر است. وجود این ناهموارى‌ها که در مجاور سرزمین پست قرار گرفته‌اند، اختلاف ارتفاع این دو نیمه را به حدود ۳۰۰۰ متر مى‌رساند. با توجه به این خصوصیت طبیعى، شکلى از زندگى اجتماعى پدید آمده است که امروزه به نظام عشایرى و ایلى معروف است.

به طور کلى نواحى شمالى و شمال شرقى استان ایلام کوهستانى و نواحى جنوب غربى و غرب آن از اراضى پست و کم ارتفاع تشکیل یافته است. مهم‌ترین ارتفاعات استان کبیر کوه و دینار کوه مى‌باشند.

استان ایلام از نظر شرایط اقلیمى جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب مى‌شود، ولى به علت وجود ارتفاعات، اختلاف درجه حرارت و بارندگى در بخش‌هاى شمالى، جنوبى و غربى آن زیاد است، به طورى که مى‌توان از نظر اقلیمى، مناطق سه گانه‌ی سردسیرى، گرمسیرى و معتدل را در این استان به خوبى مشاهده نمود. این مناطق سه گانه عبارتند از:

– مناطق کوهستانى شمال و شمال شرق: استان که آب وهواى نسبتاً سردسیرى با زمستان طولانى دارد. حداقل درجه‌ی حرارت این مناطق در زمستان تا ۱۵ درجه زیر صفر مى‌رسد و میزان بارندگى آن نیز به بیش از ۵۰۰ میلیمتر در سال بالغ مى‌‌گردد.

– مناطق جلگه‌اى غرب و جنوب غربى استان: آب و هواى گرمسیرى دارد. حداکثر درجه‌ی حرارت این مناطق تا ۴۵ درجه سانتیگراد بالاى صفر مى‌رسد. میزان بارندگى این مناطق، حدود ۲۰۰ میلیمتر در سال است.

مناطق میانى: آب و هواى معتدل دارد و درجه‌ی حرارت آن در زمستان تا ۵ درجه زیر صفر و حداکثر حرارت آن در نقاط جنوبى و دره شهر در تابستان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد مى‌رسد. براساس گزارش ایستگاه سینوپتیک ایلام در سال ۱۳۷۵، در مرکز استان حداکثر مطلق درجه‌ی حرارت ۰/۴ درجه‌ی سانتیگراد در بهمن ماه، مقدار بارندگى سالانه ۵۷۸/۴ میلیمتر، حداکثر رطوبت نسبى ۶۴ درصد و حداقل رطوبت نسبى ۲۴ درصد و تعداد روزهاى یخبندان در فصل زمستان ۲۷ روز ثبت شده است.

در شهرستان دهلران، حداکثر مطلق درجه‌ی حرارت ۴۹/۶ درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل مطلق درجه‌ی حرارت ۰/۲- درجه سانتیگراد در بهمن ماه، مقدار بارندگى سالانه ۳۴۰/۳ میلیمتر، حداکثر رطوبت نسبى ۵۶ درصد و حداقل رطوبت نسبى ۳۲ درصد و تعداد روزهاى یخبندان آن ۳ روز گزارش شده است.

بارندگى‌هاى سالانه‌ی فراوان از یکسو و نقش استان به عنوان زهکش آب‌هاى سطحى سلسله جبال زاگرس از سوى دیگر، موجب پیدایش رودخانه‌هاى زیادى شده که به منظور استفاده از آب‌ آن‌ها سدهاى انحرافى و کانال‌هاى متعددى نیز احداث شده است. آب‌هاى زیرزمینى استان ایلام به دلیل شرایط ویژه توپوگرافى و زمین‌ساختى غناى قابل توجهى ندارد. با این وجود استفاده از قنات و چاه‌هاى آب زیرزمینى نیز رواج دارد.

 جغرافیاى تاریخى استان

سرزمینى که اکنون استان ایلام نام دارد، بنا به اسناد تاریخى فراوان، بخشى از کشور عیلام باستان بوده است. این کشور در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد به وجود آمده و تا سال ۶۴۰ پیش از میلاد به حیات اجتماعى خود ادامه داده است. در این سال، به فرمان آشور بانى‌پال به خاک و خون کشیده شده و منقرض شده است. از شهرهاى این کشور، به اسامى شوش «پایتخت اصلی»، ماداکتو «پایتخت تابستانی»، اهواز، خایدالو، ماساباتیک و کابیانه اشاره شده است.

در کتیبه‌هاى بابلى، عیلام را «آلامتو» یا «آلام» خوانده‌اند که به قولى به معناى کوهستان یا «کشور طلوع خورشید» است. مدتى پس از سقوط عیلام، حوزه فرمانروایى آنان به دو منطقه‌ی تحت نفوذ پارس‌ها در شرق و مادها در غرب تقسیم شد. اقوام ساکن زاگرس در دوره‌ی هخامنشى جزئى از امپراطورى هخامنشى بوده است. ولى ظاهراً ارتش هخامنشى براى عبور از زاگرس ناچار به پرداخت باج به کوه‌نشینان مقتدر آن بوده است.

بنا به نوشته‌ی مورخان یونانى، در زمان سلوکیه، ساکنین زاگرس اکثر اوقات با اقوام مهاجم و بیگانه در نبرد بوده‌اند. وجود آثار باستانى فراوانى از دوره‌ی ساسانى در استان‌هاى ایلام و لرستان، ‌ نشان مى‌دهد که این منطقه در آن زمان بسیار آباد و با اهمیت بوده است. اسامى شهرهایى مانند «ماسبندان»، «مهرگان کدک»، «دارشهر»، «سیمره»، «اریوخ» و «شیروان» این نظر را تأیید مى‌کند. محل دقیق برخى از این شهرها هنوز روشن نشده است.

در اواخر دوره‌ی ساسانى، خاندان فیروزان بر این سرزمین و خوزستان حکومت داشته‌اند که آخرین آن‌ها پس از شکست در جنگ جولا به دارالخلافه اعزام شده است. بعد از تسخیر ایران به وسیله‌ی عرب‌هاى مسلمان، ‌ احتمال دارد که این ناحیه جزئى از ایالت کوفه شده باشد و اسامى شهرهاى ماسبندان، مهرگان و سیمره معرب شده باشند.

در اواخر قرن چهارم هجرى قمرى، حسنویه کرد بر لرستان و ایلام فعلى حکومت مى‌کرده است و تا اوایل قرن ششم هجرى قمرى، حکومت این خاندان ادامه داشته است.

از سال ۵۷۰ تا ۱۰۰۶ هجرى قمرى، اتابکان لُر بر لرستان و پشتکوه حکومت کرده‌اند. آخرین اتابک لُر به نام شاهوردیخان را شاه‌عباس صفوى به قتل رسانده و حسین خان سیلورزى جد والیان ابوقداره را به حکومت لرستان و پشتکوه منصوب کرده است. این خاندان پس از مدتى، مقر حکومت خود را به پشتکوه (ایلام کنونی) منتقل کرده‌اند و غلام‌رضا خان والى ابوقداره، آخرین والى پشتکوه پس از کودتاى ۱۲۹۹ شمسى به نحوى نسبتاً مسالمت‌آمیز، منطقه تحت حکومت خود را رها کرده و به کشور عراق رفته است.

از سال ۱۳۰۹ شمسى در تقسیمات کشورى، ایلام جزو استان پنجم یعنى کرمانشاه گردید. سپس به علت موقعیت مهم سیاسى و مرزى و محرومیت‌هاى فراوان به فرماندارى کل تبدیل شد و اکنون یکى از استان‌هاى مهم کشور محسوب مى‌شود.

استان ایلام در تقسیمات کشوری سال ۱۳۰۹ جزء استان پنجم یعنی کرمانشاهان بود. پس از آن در سال ۱۳۴۳ به فرمانداری کل تبدیل شد. و در سال ۱۳۵۳ به دلایل سیاسی مرزی  اداری به صورت یک استان درآمد.

استان ایلام با مساحتی برابر با ۱۹۰۴۵ کیلومترمربع در جنوب غربی کشور واقع شده که ۱/۲ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. براساس آمارگیری عمومی نفوس و مسکن در سال ۷۵ این استان دارای ۴۸۷۸۸۶ نفر جمعیت، ۸ شهرستان است. که از نظر اقلیمی دارای دو اقلیم نیمه مرطوب سرد در شمال با متوسط بارندگی ۶۳۹ میلی متر و بیابانی گرم با متوسط بارندگی ۲۰۰ میلی متر در جنوب استان می باشد. قسمت های  شمالی استان عمدتاً کوهستانی بوده و سلسله جبال زاگرس به صورت رشته کوههای موازی در امتداد چین خوردگی ها، دره های نسبتاً کم عرض و ارتفاعات متوالی را به وجود آورده است در قسمت های جنوبی استان کبیرکوه، حوزه های آبریز رودخانه های کوچکی را در دامنه های جنوبی خود ایجاد کرده که در نهایت به دشت هایی منتهی می گردند، البته این دشت ها در شهرستان دهلران وسیع تر می باشند.

به مرکزیت شهر ایلام و در سال ۱۳۰۸ شمسی در خاور و شمال خاوری به بالا  و در منطقه ای که حسین آباد (منسوب به حسین قل خان والی) نامیده می شد و در جوار ساختمان های به جا مانده از والی، بنا گردید و با به توجه به سابقه ی تاریخی منطقه و تصویب فرهنگستان ایران، ایلام نامیده شد. دیواره های سنگی و دامنه های جنگلی کوه های مانشت، سیوان، شلم و سیاه کوه، به شکل دژی وسیع شهر و دشت های اطراف آن را برگرفته است. شهر ایلام در مرکز جغرافیایی استان قرار نگرفته است. اما ایجاد شبکه ی راه ها و اتصال مراکزشهری به ایلام مخصوصاً نزدیکی با مرز با وجود آب و هوایی نسبتاً مناسب و مساعد، مرکزیت سیاسی، وجود مؤسسات رفاهی و … به آن موقعیتی ویژه داده است بخش مرکزی ایلام دارای دهستان های میش خاص و حومه ۳۶ روستاست. چوار، یکی از بخش های شهرستان ایلام است.

۱-موزه باستان شناسی قلعه والی

۲- موزه تاریخ کشاورزی کاخ فلاحتی

۳- سنگ نوشته های قوچعلی

۴- قلعه ی اسماعیل خان

۵- پشت قلعه ی جوار

۶- بقعه ی حاجی بختیار

نقش‌برجسته‌ها و کتیبه‌های استان ایلام

استان فعلی ایلام جزو منطقه‌ای باستانی قلمداد می‌شود که پیشینه آن به تاریخ اکاد، سومر، بابل و آشور پیوند خورده است. بابلی‌ها قسمت مرتفع سرزمینی را که در شرق بابل قرار داشت «آلامتو» یا «آلام» به معنی کوهستان می‌نامیده‌اند که سالیان متمادی دارای حکومت مقتدری بوده است.

سنگ‌نوشته‌ها، گل‌نبشته‌ها و نقش‌برجسته‌ها یادگاران به جای مانده از گذشته‌هایی است که در دل، رازها و تاریخ را سر به مهر دارند. اینان آثار تاریخی بسیار مهم و ارزشمندی است زیرا که بازگوکننده تاریخ، فرهنگ و زبان هر منطقه، دوره تاریخی و مردم آن هستند.

استان ایلام، جای گرفته در دل زاگرس با عبور از دوران‌های تاریخی مختلف سنگ‌نوشته‌های گوناگونی از تمدن آشور تا دوره قاجاریه را در دل خود دارد.

در این سطور به بخشی از این آثار تاریخی مهم و ارزشمند پرداخته شده تا گوشه‌ای از تاریخ و تمدن کهن ایلامیان معرفی شود.

نقش برجسته‌ گل گل

این اثر در هشت کیلومتری شهر ملکشاهی و بر دیوار شرقی تنگ کوچکی که روستای گل گل در دهانه‌ی آن استقرار یافته، قرار دارد. این سنگ‌‌نوشته به خط میخی به زبان آشوری، بر روی نمای دیواره شرقی صخره‌ای بالاتر از روستای گل گل ملکشاهای به ابعاد ۹۰ در ۱۳۵ سانتی‌متر به شکل مستطیل (در جهت عمودی) نقش شده و در وسط آن نقش پادشاه آشوری به صورت برجسته با شمشیر حمایل به ارتفاع ۱۳۵ سانتی متر قرار دارد. تمامی سطح کتیبه پس از صاف کردن سطح آن به عمق ۳ سانتی‌متر و برجسته نشان دادن پیکره‌ پادشاه با خطوط کنده‌کاری شده‌ میخی پوشانده شده است.

سطرها به وسیله‌ یک خط افقی کنده از همدیگر متمایز شده‌اند. ارتفاع نقش‌برجسته از سطح زمین ۲۷۰ سانتی‌متر است. متن کتیبه از فتح ایلام و لرستان (قلمرو کاسی‌ها) به وسیله‌ آشوری‌ها حکایت می‌کند. بخشی از این کتیبه‌ به شرح ذیل است؛

سنگ نوشته‌ نخچیر

در دامنه غربی کوه نخجیر شهرستان مهران بخش صالح‌آباد و در محلی موسوم به سرتزن قرار گرفته است. این سنگ‌نوشته به فرمان غلامرضاخان والی در سال۱۳۲۷ هـ.ق (به یادبود خرید باغی بزرگ و باصفا در صالح‌آباد) بر روی نمای غربی تخته سنگی بزرگ به ابعاد حدود ۴۵۰ در ۲۲۰ در ۴۰۰ سانتی متر و به خط نستعلیق برجسته حکاکی شده است.

سنگ نوشته‌ حسین‌قلی‌خان والی

حسینی‌قلی‌خان والی پدر غلامرضاخان، آخرین والی منطقه ایلام و پشتکوه است. این سنگ‌نوشته تنها سنگ‌نوشته‌ای است که حسین‌قلی‌خان به سال ۱۲۹۳ هـ.ق به یادگار گذاشته و متن آن درباره‌ ساختن قلعه و باغ حسین‌آباد و حسینیه است. سنگ‌نوشته‌ مذکور در شمال شهر ایلام و روبروی پارک آزادی این شهر، بر نمای جنوبی تخته‌سنگ بزرگی به ابعاد حدود ۲۶۰ سانتی‌متر ارتفاع و ۳۲۰ سانتی‌متر عرض و ۳ متر قطر حکاکی شده است.

سنگ نوشته‌ قلعه والی

این سنگ‌نوشته را باید شناسنامه‌ قلعه والی دانست. غلامرضاخان بعد از اتمام ساخت قلعه دستور حکاکی این سنگ نوشته را داد. این سنگ‌نوشته ۱۸۰ سانتی متر طول، ۳۴ سانتی متر عرض و ۱۴ سانتی‌متر قطر دارد و با خط زیبای نستعلیق برجسته در ۱۷ سطر منظم و مجزا از یکدیگر حکاکی شده است.

سنگ نوشته‌ میمه

کتیبه‌ای است متعلق به دوره قارجاریه که به فرمان غلامرضاخان والی پشتکوه بر روی تخته سنگی حکاکی شده و مضمون آن شرح خلاصه‌ای از خدمات عمرانی غلامرضاخان والی است. این کتیبه در شمال شهرستان دهلران و مشرف بر رودخانه‌ی موسوم به سراب میمه قرار دارد.

سنگ نوشته‌ قوچعلی

این کتیبه در شهرستان ایلام قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح زمین حدود ۵/۴ متر است. متن این سنگ‌نوشته به زمینه‌ای به ابعاد ۴۰ در ۷۵ سانتی‌متر به شکل ذوزنقه نگارش و حکاکی شده است. ابتدا قسمتی از سطح را به عمق حدود یک سانتی‌متر صاف کرده آنگاه قسمتی از پایین در حدود ۱۵ در ۷۵ سانتی متر را رها ساخته و بقیه را به عمق ۴ سانتی‌متر تراش داده و همراه آن متن کتیبه را به صورت برجسته و با خط نستعلیق زیبایی اجرا کرده‌اند که به علت دسترسی نداشتن به آن تا کنون سالم باقی مانده است. این کتیبه به دستور غلامرضاخان والی و به پاس احترام به پدرش (حسین‌قلی‌خان مستوفی در سال ۱۳۱۸) ساخته است.

 

 

تعمیر برد تلویزیون

تعمیر برد تلویزیون

تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. در واقع این بردها هستند که به عنوان مغز دستگاه عمل کرده و تمام امور مربوط به دریافت، تحلیل و پخش صدا و تصویر را انجام می‌دهند.

نکته‌ای که در خصوص تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در خانه لازم است بدانید، منظور از تعمیر در منزل این نبوده که شما قادر به تعمیر برد هستید. بلکه شما با تماس با کارشناسان ما قادر خواهید بود که جهت تعمیر تلویزیون خود در منزل از آنها کمک بگیرید و این تکنسین‌ها آمادگی مراجعه حضوری به منازل را دارا هستند.

به منظور تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید ابتدا نمونه‌های مختلف آن را شناخته و انواع معایبی که ایجاد می‌کنند را معرفی کنیم. در این صورت آگاهی اولیه‌ای را دریافت کرده و بر اساس آن جهت تعمیر اقدام خواهید کرد. همانطور که اشاره داشتیم در مرحله نخست باید درباره انواع بردهای تلویزیون بیشتر بدانید.

تعمیر برد تلویزیون سامسونگ و شناخت انواع بردها

تکنسین‌های حرفه ای جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید در ابتدا شناخت کاملی از ظاهر و نحوه کارکرد انواع بردها داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود که به راحتی نوع معایب دستگاه را تشخیص داده و جهت تعویض یا تعمیر اقدام کنند. بردها دارای تنوع زیادی بوده که هر یک مسئول انجام برخی از فعالیت‌های تلویزیون است.

برد اصلی و مغز متفکر تلویزیون

تمام تلویزیون‌ها فارغ از اینکه ساخت چه شرکت بوده یا چه مدل‌هایی دارند، از یک برد اصلی به نام مین برد تشکیل می‌شوند. این برد اصلی عمده فعالیت‌ها و عملکردهای تلویزیون را کنترل می‌کند. این برد در واقع قطعه‌ای الکتریکی بوده که ورودی و خروجی‌های صدا، تصویر، HDMI و USB دارد. همچنین پردازش‌های اصلی تلویزیون و حافظه اصلی دستگاه نیز به این برد مربوط می‌شود.

با توجه به موارد نام برده، اهمیت این برد مشخص خواهد شد. در صورت بروز هرگونه آسیب به مین برد، صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد. جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید بتوانیم آسیب به مین برد را تشخیص داده و اقداماتی در این خصوص انجام دهیم.

تشخیص نقص فنی

هنگامی که مین برد تلویزیون آسیب‌دیده باشد، خاموشی‌های ناگهانی در هنگام تماشای آن رخ می‌دهد. به این صورت که دستگاه به یکباره و به صورت کامل خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که در هنگام خرابی بک لایت نیز تصویر به ناگهان خاموش می‌شود اما در آن حالت صدا همچنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که دستگاه به صورت کامل قطع شده و دوباره روشن نشود، باید احتمال بیشتر را برای نقص در مین برد در نظر گرفته و هر چه سریعتر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

همانطور که در طول مقاله اشاره کردیم، مین برد از قطعات الکتریکی مهم در تلویزیون به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نقص در آن نیاز به یک بررسی جدی و تخصصی خواهد داشت. در این صورت می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و موضوع را مطرح کنید. در صورتی که تکنسین‌های خبره تشخیص خرابی اساسی در این قطعه را بدهند تیمی را جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به منزل شما اعزام خواهند کرد.

برد تیکان

این برد نیز از قسمت‌های مهمی بوده که وظیفه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. این برد میان برد اصلی و برد درایور قرار گرفته و رابطه بین این دو بخش را به خوبی برقرار می‌کند. در واقع برد تیکان درون پانل تلویزیون قرار گرفته و ممکن است خرابی و نقص در آن به تعویض کامل پانل منجر شود. بنابراین بهتر است نقص در آن و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ را نیز جدی بگیرید.

به علت اینکه این برد مدیریت تایمینگ پانل را به عهده دارد، به آن برد تایمینگ نیز گفته می‌شود. در برخی مدل‌های امروزی تلویزیون این برد با برخی بردهای دیگر همچون مین برد ادغام شده و کارایی آنها را افزایش داده اند. بروز اختلال در این برد نیز دارای نشانه‌هایی است که در پخش صوت و تصویر دستگاه رخ داده و با داشتن اطلاعات در این زمینه قابل تشخیص است.

تشخیص ایراد

ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون و کار با آن، ناگهان تصویر قطع شود. در این صورت اولین احتمالی که وجود دارد، ایجاد خرابی و نقص در یکی از بردها مخصوصاً برد تیکان خواهد بود. زیرا ساختار و عملکرد این برد به گونه‌ای است که اختلالات زیادی در آن رخ می‌دهد. در واقع بیشترین گزارشات خرابی در بردها و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به برد تیکان مربوط می‌شود. توجه داشته باشید که در این وضعیت نور صفحه بک لایت قطع نخواهد شد.

راه حل

با توجه به اینکه بیشتر ایرادات اساسی در تلویزیون‌ها باعث خاموش شدن یا اختلال در تصویر می‌شوند، تشخیص اینکه ایراد از کدام قطعه بوده، کار سختی است. بنابراین حتی جهت تشخیص خرابی و نقص نیز حضور یک تکنسین خبره و با تجربه الزامی خواهد بود.

در این صورت با نمایندگی مجاز سامسونگ یا یکی از مراکز ما تماس بگیرید. در این مراکز مشاورانی در حال فعالیت بوده که تمام عیوب احتمالی تلویزیون‌ها را شناخته و قادر به تشخیص دقیق ایراد خواهند بود. در این صورت می‌توانید جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

در صورتی که امکان برطرف کردن توسط شما وجود داشته باشد، بدون دریافت هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند کرد. اما اگر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ مجبور به تعویض قطعه یا بردی باشید، تکنسین‌های حرفه ای و خبره ای به منزل شما اعزام شده و مشکل را برطرف خواهند کرد.

برد معکوس کننده

اگر اطلاعاتی درباره ساختار و نحوه عملکرد تلویزیون‌ها داشته باشید، می دانید که پیکسل های ایجاد شده در پانل نمایشی با تابیده شدن یک نور قابل رویت خواهند بود. این اقدام توسط بک لایت صورت گرفته که صفحه ای پر از ال ای دی و لامپ هایی جهت این کار است.

برد معکوس کننده که به آن اینورتر نیز گفته می‌شود، در واقع مسئول روشن کردن این ال ای دی‌ها هستند. این برد پس از دریافت انرژی از برد تغذیه، ولتاژ آن را تغییر داده و انرژی لازم جهت روشن کردن لامپ‌ها را به بک لایت منتقل می‌کند. در نتیجه هرگونه اختلال در این برد می‌تواند منجر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ شود.

تشخیص خرابی

با رخ دادن دو وضعیت می‌توانید احتمال بیشتر را به خرابی برد اینورتر بدهید. در وضعیت اول تلویزیون روشن شده، صدا داشته اما تصویر ندارد. در این حالت ممکن است شما تصویر خیلی ضعیفی را مشاهده کنید اما بک لایت نور لازم جهت واضح شدن تصویر را ندارد.

در وضعیت دیگر حالت هایی مانند پریدن نور در هنگام پخش و کاهش چشمگیر کیفیت و نور تصویر رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه بک لایت نور ندارد، تصویر ایجاد شده در پانل به رویت نخواهد رسید. با مشاهده چنین شرایطی اولین احتمال را به خرابی برد اینورتر داده و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

راه حل

دقت داشته باشید که تمام امور مربوط به تعمیر و تعویض بردهای تلویزیون امری کاملاً تخصصی و حرفه ای بوده و نیاز به مراجعه به یک تکنسین حرفه ای دارد. بنابراین جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در منزل با مراکز تعمیر ما تماس بگیرید. پس از دریافت مشاوره های لازم و در صورت نیاز، تعمیرکاران حرفه ای جهت برطرف کردن این ایراد و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به آدرس شما اعزام خواهند شد.

برد تغذیه

این برد نقش اساسی و مهمی را در برق رسانی به تمام قسمت‌های تلویزیون برعهده دارد. این قطعه وظیفه دارد ولتاژی را که از برق‌های شهری دریافت می‌کند به ولتاژ مناسبی تغییر داده و به بخش‌های مختلف تلویزیون انتقال دهد. این برد علاوه بر اینکه قابلیت دریافت انرژی داشته، آن را ذخیره کرده و تغییراتی در ولتاژ آن ایجاد می‌کند. در نهایت ولتاژ تغییر‌یافته به تمام بخش‌هایی که به برق نیاز دارند، منتقل می‌شود.

با توجه به اینکه این برد به دیگر بخش‌ها انرژی می‌رساند، بروز هر گونه اختلال و ایراد در این برد می‌تواند باعث خاموشی دستگاه شود. طبق گزارشاتی که از خرابی‌های تلویزیون اعلام می‌شود، بیشترین میزان خرابی بردها به برد پاور مربوط می‌شود. با آگاهی از این مسئله قادر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ خواهید بود.

تشخیص نقص

در صورت مواجهه با حالتی که پاور دستگاه خاموش و روشن می‌شود، بیشترین احتمال را باید جهت خرابی برد پاور در نظر بگیرید. تاخیر در روشن شدن دستگاه در برخی از موارد ممکن است به برد پاور مربوط باشد. همچنین ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون پس از چند ساعت، ناگهان خاموش شود. اگرچه این ایرادات می‌تواند منشا دیگری نیز داشته باشد اما بیشترین احتمال را در خرابی برد پاور در نظر گرفته و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام نمائید.

راه حل

در این صورت بهتر است به نمایندگی‌های مجاز سامسونگ مراجعه کرده یا از طریق شماره‌های تماس موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید. در هر دو صورت با تکنسین‌های خبره ای برخورد خواهید داشت که می‌توانند شما را در تشخیص خرابی و برطرف کردن آن راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که در هنگام بروز ایراد در بردهای تلویزیون هیچ گاه به صورت خودسرانه جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدامی نکنید.

کسب درآمد ارزی و دلاری

با توجه به وضعیت نابسامان بازار ارز در ایران و افت شدید ارزش ریال، این روزها بر کسی پوشیده نیست که روی آوردن به روش‌های کسب درآمد دلاری و ارزی چقدر می‌تواند شرایط اقتصادی شما را متحول کند. پیدا کردن شغل و راه‌های مختلف برای کسب درآمد کافی (چه مرتبط و چه غیر مرتبط با تخصص فرد) برای گذران زندگی، هر روز دشوارتر می‌شود و در شرایطی هستیم که افراد مجبورند برای ثابت نگه داشتن میزان درآمد خود ساعات بیشتری را کار کنند. در این میان قدرت خرید بسیاری از مردم نیز افت چشمگیری داشته است. یکی از راه هایی که می‌تواند در این شرایط، بسیار مفید و عاقلانه باشد تلاش برای یافتن روش‌ های کسب درآمد دلاری است. شاید در ابتدا تعجب کنید ولی حقیقت این است که تعداد این افراد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.

چرا باید به درآمد ارزی و دلاری فکر کنیم؟

ما انواع روش های کسب درآمد دلاری آموزش را به شما آموزش می دهیم 

دلایل زیادی برای رفتن به سوی سمت درامد ارزی و دلاری وجود دارد که مهم‌ترینشان عبارتند از:

   کسب درآمد ارزی و دلاری

کمتر شدن ارزش ریال

دسترسی به بازارهای جهانی

حرکت بازار به سمت اینترنت

 کسب درآمد ارزی و دلاری

برای کسب درآمد دلاری حتماً دو عامل باید وجود داشته باشد:

۱ – چیزی برای ارائه داشته باشید. ۲ – زمان صرف کنید

زمانی برای تلف کردن نیست

خیلی از ماها متأسفانه زمان زیادی را صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم. باید از فرصت‌ها و زمان‌هایی که صرف انها می‌شوند درست استفاده کنیم و این زمان را می‌توانیم صرف کسب درآمد دلاری و ارزی کنیم .پس از پایان دوره باید به کسب درآمد دلاری خود در راهی که انتخاب کرده‌اید بچسبید و زمان را فقط به آن اختصاص دهیم.

 کسب درآمد ارزی و دلاری

“موسسه افرایان” به عنوان دپارتمان و برند آموزشی ، در سال ۱۳۹۸ توسط جمعی از مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص ، با هدف گرد هم آوردن و هم افزایی متخصصان و اساتید مجرب در زمینه های مختلف کسب درامد ارزی و بهبود وضعیت کسب و کار تاسیس گردید.

اهداف و ماموریتهای ما ، پیشرو بودن در ارائه آموزشهای تخصصی و مشاوره حرفه ای در حوزه مهندسی کسب درامد ارزی و بهبود وضعیت کسب و کار می باشد.

کسب درآمد دلاری در ایران از آن جهت اهمیت دارد که حتی مقدار کمی درآمد، مثلا روزانه حتی ۱۰ دلار می‌تواند به ریال یک درآمد جانبی مناسب برای بسیاری از افراد باشد.

اگر قیمت دلار را حدود ۱۲ هزارتومان فرض کنیم، فقط ۱۰ دلار درآمد روزانه، برابر با ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان درآمد ماهانه خواهد بود.

این میزان پول، در حال حاضر از درآمد ماهیانه بسیاری از افراد در قشر ضعیف جامعه بیشتر است.

علاوه بر این، درآمد دلاری می‌تواند در کنار شغل شخص و سایر منابع درآمد دیگر یک منبع عالی برای تامین هزینه‌های زندگی، تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری و حتی پس‌انداز برای بازنشستگی باشد.

کسب درآمد ارزی

کسب درآمد ارزی امروزه برای همهٔ افرادی که دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های مختلف علمی و صنعتی هستند و سواد اطلاعاتی دارند و به زبانی علاوه بر زبان مادری خود مسلط‌اند، امکان پذیر و آسان است و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، سخت نیست. فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برگ برندهٔ کسانی است که قادرند با شناسایی نیازهای مخاطبان حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها)، فرصت‌آفرینی کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند که مصداق آن، کارآفرینی دیجیتالی (Digital Entrepreneurship) است که غوغایی در اقتصاد قرن بیست و یکم به راه انداخته است و ما امروزه شاهد نسلی از میلیاردرهای زیر ۳۰ سال هستیم!

کارآفرینی دیجیتالی یعنی کسب و کار اینترنتی (ICT-enabled business) یعنی درآمد زایی از طریق فناوری اطلاعات و در اکو سیستم دنیای صفر و یک‌ها. دنیای مجازی یک قابلیت بزرگ دارد که سبب شده بیش از نیمی از جمعیت کرهٔ زمین در آن فعالیت کنند و ۱ میلیارد تا ۲ میلیارد نفر آن‌ها مشتری واتس‌آپ، اینستاگرام و فیس‌بوک باشند. این قابلیت بزرگ را می‌توان در رایگان بودن و فراگیری آن دانست. هیچ رسانه‌ای در طول تاریخ بشریت نتوانسته مثل فضای سایبر، امکانات فوق‌العاده ارزان و فراگیر با بالاترین سطح سهولت در استفاده و کاربرد را در اختیار انسان قرار بدهد.

(برای درآمد ارزی دیجیتالی در سال ۱۳۹۸ باید با اپ نویسی و استفاده از اپ و ابزارهای درآمد زایی آشنا شوید)

شما به‌عنوان یک فرد باسواد در قرن بیست و یکم باید قادر باشید تا هر در زمینه‌ای که صاحب اطلاعات و فن و هنر و تکنیک هستید، از این خوان بزرگ دیجیتالی، ماهی خود را شکار کنید و از شر حقوق‌های ثابت ماهانه و ساعت کاری ۸ صبح تا ۴ عصر خلاص شوید و درآمدهای جنبی بلندمدت و بعضا پایدار برای خود دست و پا کنید.

خوب با این مقدمه شما را دعوت می‌کنیم برای آشنایی با فرصت‌های دیجیتالی جالب و پیشنهادهای هیجان انگیز برای درآمد ارزی در سال ۲۰۱۹ میلادی، این گفتار را مطالعه کنید و ما را در جریان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها و تجربیات درآمد ارزی خود در سال‌های اخیر قرار بدهید. با ما همراه باشید.

کسب درآمد ارزی

سال ۲۰۱۹ میلادی سالی است که شمار مخاطبان شبکهٔ اجتماعی محبوب ایرانیان یعنی اینستاگرام از مرز ۱ میلیارد نفر فراتر رفته است. سالی است که استفاده از پیام‌ رسان‌های اینترنتی روند صعودی پیدا کرده و اگر شما در سال ۱۳۹۸ بخواهید با دوستان و آشنایان و شرکت‌ها و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور در تعامل باشید، باید در یکی از پیام رسان‌های محبوب داخلی و خارجی که اکثریت از آن استفاده می کنند، عضو باشید. در واقع هویت دیجیتالی شما مصادیقی دارد که یکی از آن‌ها، حضور فعالانه در این پیام‌رسان‌های اینترنتی است.

سال ۲۰۱۹ میلادی سالی است که احتمالا شاهد نوسانات مقطعی در قیمت ارز باشیم. با وجود تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و تحریم‌های بانکی، اما سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی با روی کار آمدن رئیس جدید، نشان از یک ثبات در قیمت ارز و عدم مشاهدهٔ نوسانات چشمگیر دارد. سرمایه‌گذاری در ارز پرریسک است اما کسب درآمد ارزی می‌تواند اقدامی ارزشمند باشد. چون ورود ارز به کشور تا هر میزان آزاد شده است، بنابراین ورود و خروج ارز توسط مسافران آسان و موجب ثبات بازار است. به همین خاطر نگرانی زیادی دربارهٔ نوسانات عجیب و غریب قیمت ارز نداشته باشید.

سال ۲۰۱۹ میلادی که از ماه مارس آن شاهد آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی خواهیم بود، سالی است که شرایط اقتصادی سختی برای ایران متصور است و بودجهٔ دولت برای این سال نیز نشان از آمادگی دولت برای یک شرایط تحریمی شدید دارد. لذا اکتفا به درآمد ریالی شما با وجود تورم موجود، منطقی به‌نظر نمی‌رسد و باید به فکر روش‌های درآمد زایی بود.

با فریلنسرینگ آشنا شویم

مهم‌ترین ابزاری که شما برای کسب درآمد ارزی دارید آشنایی با روش های خلاقانهٔ فریلنسرینگ (دورکاری) است تا از این راه، دنیا با ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توان‌مندی شما آشنا شود. شاید شما متخصص طراحی مبدل‌های حرارتی باشید یا نقشه‌کش حرفه‌ای یا مدرس گیتار یا زبان خارجی و حتی ویراستار و عکاس ماهر. این ظرفیت‌ها و مهارت‌ها شاید هیچ ربطی به کار روزانهٔ شما نداشته باشد اما می‌توانید در وقت اضافه و در طول روز، پروژه‌هایی بگیرید و انجام دهید و در قیمت و زمان توافقی با کارفرما، تحویل دهید.

کسب درآمد ارزی

دورکاری یعنی اینکه شما از طریق فضای مجازی، پروژه‌ای در هر زمینهٔ صنعتی و خدماتی را از کارفرمایان در ایران و سایر نقاط جهان دریافت و آن را انجام و درآمد حاصله را به‌صورت ارزی یا ریالی دریافت کنید. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا سالانه میلیاردها دلار از روش فریلنسری درآمد دارند. شاید باورتان نشود، اما همین الان هزاران ایرانی که مدرس حرفه‌ای زبان انگلیسی هستند به دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در کشورهایی نظیر انگلستان، کانادا، نیوزلند و حتی ایالات متحده، زبان انگلیسی تدریس می‌کنند، در سطح آیلتس و تافل و GRE! بله! باورش سخت است! چون استخدام مدرس حرفه‌ای زبان در این کشورهای انگلیسی زبان گران‌تر از استخدام مدرس ماهر زبان در ایران است.

سایت‌های بسیاری برای دورکاری وجود دارد که شما می‌توانید رایگان در آن‌ها عضو شوید. پروفایل ایجاد کنید و به معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود بپردازید. در این راه، آنچه اهمیت دارد این است که شما الفبای دورکاری و کسب‌وکار در فضای رقابتی را با صبر و پیشتکار یاد بگیرید. درآمد ارزی دورکاری با صبر حاصل می‌شود. عین بازار بورس! اگر صبر ندارید، شاید باید به‌دنبال حقوق ۸ صبح تا ۶ عصر باشید!

در این سایت می توانید آموزش های لازم برای کسب درآمد دلاری و ارزی را به دست بیاورید :

آموزش کسب و کار ارزی و دلاری

خدمات چاپ لیبل و برچسب، ریبون حرارتی ، لیبل پرینتر و بارکد اسکنر

 

شرکت تکتا ارائه دهنده خدمات چاپ لیبل و برچسب، تهیه انواع ریبون حرارتی و تجهیزات از قبیل لیبل پرینتر و بارکد اسکنر 

 با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و توسعه ابزار های مرتبط، سیستم های شناسایی خودکار (Auto-ID) با استقبال زیادی از سوی صنایع گوناگون و کسب کارهای مختلف تجاری، خدماتی، نظامی، درمانی و … جهت دستیابی سریع و دقیق به اطلاعات اشخاص، کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت شرکت تکتا با بیش از دو دهه تجربه در حوزه های مختلف نرم افزار و اتوماسیون، رسالت خود را بر آن داشت تا مشکلات کسب و کارهای مختلف را با اقدام به یکپارچه سازی زیر ساخت های زنجیره تامین (SCM) و ارتباط با مشتریان (CRM) مرتفع نماید. بدین منظور شرکت تکتا با بهره گیری از ظرفت های تخصصی و تجربه عملیاتی و اجرایی نیروی انسانی، در حوزه سیستم های شناسایی خودکار (Auto-ID) راه حل ها و محصولات کاربردی و بی رقیب خود را به صورت ذیل به مشتریان محترم ارائه می نماید :

ارائه راهکارهای مدیریت مکانیزه انبار تکتا (WMS) و سیستم جامع لیبلینگ ، بسته بندی و ردیابی قطعات و محصولات مبتنی بر بارکد بصورت یکپارچه و یا مرتبط با سایر نرم افزار های مستقر، ویژه سازمان ها، ادارات و شرکت ها.

سیستم کنترل و مدیریت اموال تکتا (AMS)، نرم افزار اموال گردانی مبتنی بر بارکد، مناسب کلیه سازمان ها، اداره ها، هتل ها، شرکت ها و کسب و کارهای گوناگون.

نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی تکتا (LPS) مبتنی بر بارکد، مناسب صنایع و خدمات گوناگون.

انجام کلیه خدمات تخصصی نرم افزار تحت وب و ویندوز.

وارد کننده انواع ریبون حرارتی (Thermal Transfer Ribbon) ریبون وکس،ریبون وکس رزین،ریبون رزین،ریبون سوپر رزین،ریبون ضد آب، در سایز های مختلف.

ارائه انواع لیبل های پشت چسب دار کاغذی (Paper)،پلی پرو پیلن (PP)،پی وی سی (PVC)،متال (Silver)،شفاف (Transparent)، اموال / خرد شونده (Security Label)،برچسب گارانتی (VOID Label) و …

ارائه مشاوره به منظور انتخاب مواد مصرفی متناسب با نوع کالا یا خدمات جهت مقرون به صرفه بودن و داشتن کارایی مناسب در شرایط مختلف محیطی برای حفظ کیفیت مطلوب.

تهیه ،تامین و عرضه بهترین نوع محصولات لیبل پرینت(Label Printer) و بارکد اسکنر(Barcode Scanner).

شرکت تکتا به منظور رفاه حال مشتریان، توسط شرکاء تجاری مجرب خود، آمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز بسته بندی از قبیل کارتن و چسب پهن را نیز دارا می باشد.

نرم افزارهای کنترل ردیابی توسط بارکد
سیستم های نرم افزاری، تحت وب و ویندوز.
سیستم های شناسایی خودکار با استفاده ازتکنولوژی بارکد و RFID، نرم افزار مدیریت انبار تکتا WMS، نرم افزار اموال گردانی مبتنی بر بارکد مدیریت اموال AMS، نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی کالا تکتا LPS

لیبل کاغذی, لیبل پی وی سی, لیبل متال, لیبل بک متال, برچسب پشت متال, لیبل اموال, خرد شونده, لیبل گچی, لیبل وُید, برچسب گارانتی, لیبل حرارتی, ترمال, لیبل ترانسپارنت, برچسب شیشه ای, لیبل پارچه ای، تایوک, لیبل های مقاوم در مقابل حرارت
انواع لیبل، برچسب
انواع برچسب انواع لیبل های پشت چسب دار خام و چاپی
تهیه و تولید لیبل های پشت چسب دار خام و چاپ برچسب لیبل، در انواع مختلف لیبل کاغذی، لیبل پی وی سی، لیبل بک متال،لیبل متال، لیبل اموال, خرد شونده، گچی،لیبل وُید, برچسب گارانتی، لیبل ترانسپارنت, برچسب شیشه ای، لیبل پارچه ای یا تایوک و … به سفارش مشتری.

انواع ریبون حرارتی
ریبون های حرارتی Thermal Transfer Ribbon جهت چاپ روی لیبل
تهیه ،تامین و عرضه بهترین نوع ریبون (Ribbon)، ریبون وکس، ریبون وکس رزین، ریبون رزین، ریبون سوپر رزین، ریبون قایل شستشو با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی به دلیل واردات مستقیم و بی واسطه.

لیبل پرینتر ، چاپگر برچسب، لیبل زن
انواع لیبل پرینتر های حرارتی رومیزی و صنعتی
تهیه، تامین و عرضه انواع لیبل پرینتر های رومیزی و صنعتی و ارانه مشاوره جهت انتخاب بهترین مدل های موجود بسته به نوع فعالیت و راه اندازی و خدمات اولیه مورد نیاز جهت راه اندازی و بهره برداری بهینه.

بارکد اسکنر
انواع بارکد اسکنر بی سیم، بارکد اسکنر سیمی و موبایل کامپیوتر
تهیه، تامین و عرضه انواع بارکد اسکنر و موبایل کامپیوتر های مورد استفاده، از بهترین انواع موجود برای صنایع، فروشگاه ها، مراکز پخش و … که جهت ثبت اطلاعات از از بارکدینگ استفاده می کنند.

تامین و پخش عمده کارتن دایکاتی ( Die Cut ) ، کارتن سه لایه، کارتن پنچ لایه، جعبه و باکس لمینتی، چسب پهن و انواع کارتریج جهت پرینتر های اداری و حرفه ای با ضمانت
سایرمواد مصرفی بسته بندی
مواد مصرفی مورد نیاز جهت بسته بندی کارتن، انواع کارتریج، چسب پهن
تامین و پخش عمده کارتن دایکاتی ( Die Cut ) ، کارتن سه لایه، کارتن پنچ لایه، جعبه و باکس لمینتی، چسب پهن و انواع کارتریج جهت پرینتر های اداری و حرفه ای با ضمانت.

برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید :

خدمات چاپ لیبل و برچسب، تهیه انواع ریبون حرارتی و تجهیزات از قبیل لیبل پرینتر و بارکد اسکنر 

 

دیجی همکار : فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار (Digihamkar) بزرگ‌ ترین فراهم کننده سیستم ها و دوربین های مداربسته امنیتی حرفه ای  و تجهیزات حفاظتی در کشور است. ما مفتخریم که بیشترین قابلیت انتخاب انواع دوربین های مدار بسته امنیتی موجود را برای شما فراهم آوردیم. تمام مشتریان ما اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، سازمان ها، آموزشگاه ها، فروشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و همچنین صاحبان خانه ها که محصولات برند و حرفه ای را ترجیح می دهند، از پیشروی این صنعت، یعنی فروشگاه دوربین مدار بسته دیجی همکار حمایت می کنند.

همه محصولات ما با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و اجزای با کیفیت طراحی شده تا برترین وضوح تصویر را برای شما به ارمغان بیاورد. همچنین حجم وسیعی از کالاهای دیجیتال (موبایل، تبلت و کتابخوان‌ ها، لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم جانبی، ماشین های اداری و لوازم جانبی کالای دیجیتال)، سیستم های حفاظتی نظارتی (دوربین مداربسته، انواع ضبط کننده های ویدیویی DVR و NVR، دستگاه مرکزی اعلام سرقت (دزدگیر))، لوازم جانبی دوربین مداربسته، محصولات هایک ویژن، محصولات داهوا، نرم افزار (مالی حسابداری، امنیتی آنتی ویروس، سیستم عامل)، مجموعه نرم افزاری از برندهای متنوع، متعدد و سرشناس جهانی همچون اپل، سونی، سامسونگ، ال جی، اچ پی، کانن، بوش، هایک ویژن، داهوا، طرفه نگار و … از سوی دیجی‌همکار در اختیار شما قرار می گیرد. ضمنا حمل و نقل رایگان برای سفارش‌های بالای ۱۰۰ هزارتومان برای کل کشور می باشد.

 

 

دوربین های مداربسته امنیتی با تمام ویژگی های مورد نیاز، برای حفاظت از هر آنچه که مهم است به کمک شما می آید. دوربین های امنیتی داخلی و خارجی پیشرفته با هر سبکی اعم از دام، بالت، اسپیددام، چشم ماهی، کیوب، مینیاتوری و صنعتی از سوی دیجی همکار نیازمندی شما را در نظارت رفع خواهد کرد.

فروشگاه دیجی‌همکار (Digihamkar) با بیش از ۱۵ سال سابقه در فروش دوربین مدار بسته به همکاران و مشتریان عزیز مفتخر است که از سال ۱۳۹۴ به صورت اینترنتی به شما خدمت رسانی نماید. در این مدت با نقد و بررسی موشکافانه انواع دوربین مداربسته موجب تعجب گوگل و الکسا شده ایم. چنانکه سیر صعودی آمار بازدید و ارتقای رتبه جهانی و کشوری Digihamkar.com با شیب بسیار تندی روبه بالاست.

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار ارائه کننده :

انواع دوربین مداربسته تحت شبکه IP
دوربین تحت شبکه IP هایک ویژن
دوربین تحت شبکه IP داهوا
دوربین تحت شبکه IP تیاندی
انواع دوربین مداربسته آنالوگ
دوربین آنالوگ هایک ویژن HD-TVI
دوربین آنالوگ داهوا HD-CVI
دوربین آنالوگ سایر برندها AHD
نوع و شکل ظاهری
دیواری (Bullet)
سقفی (Dome)
اسپید دام (Speed Dome)
چشم ماهی (Fisheye)
کیوب (Cube)
انواع ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایک ویژن NVR
ضبط کننده تحت شبکه داهوا NVR
ضبط کننده تحت شبکه تیاندی NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایلوک NVR
انواع ضبط کننده ویدیویی دیجیتال DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایک ویژن DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال داهوا DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایلوک DVR
بر اساس تعداد کانال ضبط کننده NVR-DVR
دستگاه های رکوردر ۴ کانال
دستگاه های رکوردر ۸ کانال
دستگاه های رکوردر ۱۶ کانال
دستگاه های رکوردر ۳۲ کانال
دستگاه های رکوردر ۶۴ کانال
پکیج دوربین مداربسته کامل آنالوگ
پکیج دوربین HDTVI اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین HDCVI اقتصادی داهوا
پکیج دوربین AHD اقتصادی سایر برندها
پکیج کامل تحت شبکه IP اقتصادی
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی تیاندی
پکیج کامل تحت شبکه IP حرفه ای
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای تیاندی
تجهیزات دزدگیر
دزدگیر (دستگاه اعلام سرقت)
خانه هوشمند
چشمی دزدگیر
تلفن کننده دزدگیر
ریموت کنترل دزدگیر
سایر تجهیزات اعلام سرقت
تجهیزات اعلام حریق
پنل مرکزی حریق
دتکتور و سنسور
شاسی اعلام حریق
آژیر و چراغ اخطار
سایر تجهیزات اعلام حریق
سوییچ شبکه
سوییچ شبکه PoE
سوییچ شبکه بدون PoE
آداپتور، منبع تغذیه، UPS
آداپتور
منبع تغذیه صنعتی
برق اضطراری UPS
کابل و سیم و اتصالات
کابل شبکه
کابل کواکسیال
کابل فیبرنوری
کابل HDMI و VGA
سایر کابل ها
انواع اتصالات
انواع میکروفون
رک و لوله فلکسی
انواع رک
انواع لوله فلکسی
انواع جعبه
انواع بست
پایه و کاور و صفحه کلید دوربین
انواع پایه کاور
صفحه کلید دوربین مداربسته
هارددیسک دوربین مداربسته
هارددیسک وسترن دیجیتال WD
هارددیسک سیگیت Seagate

ما همیشه چالش هایی را که متخصصین امنیتی درگیر آن‌ هستند را درک می کنیم و در تلاشیم تا با عرضه ی دوربین های مداربسته با کیفیت HD (اچ دی)، Full HD (فول اچ دی) و ۴K (فور کی) خیال شما را راحت کنیم. ما متعهدیم که به طور مداوم پیشرفت کرده و بهتر و بهتر شویم. وظیفه ی ما فراهم آوری جدیدترین و برترین محصولات دوربین های مدار بسته مخفی، دام و بولت است.

انواع دوربین ها مثل دوربین بالت دید در شب، دوربین مداربسته تحت شبکه، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته TurboHD، دوربین مداربسته AHD، دوربین دام، دوربین هایک ویژن، دوربین داهوا، دوربین تیاندی، دوربین هایلوک و … بخشی از محصولات و امکاناتی است که برای شما تدارک دیده ایم. قطعا به کمک نظرات شما فروشگاه را بیش از پیش مجهز خواهیم کرد.

خرید دوربین مداربسته از نمایندگی برندها در ایران، و فروش دوربین مداربسته به شما و بدون واسطه، با شفافیت کامل در قیمت ها این اطمینان خاطر را به شما می دهد که بهترین را یافته و به جمع مشتریان دیجی همکار پیوسته‌اید. پس، از همه امکانات بزرگترین مرجع دوربین مداربسته ایران بهره ببرید.

مزایای مهم استفاده از فروشگاه دیجی‌همکار:

  • – داشتن انواع دوربین مداربسته (بیش از ۵۰۰ نوع)
  • – دارای دوربین مداربسته ارزان قیمت
  • – ارسال سریع
  • – ضمانت بهترین قیمت
  • – تضمین اصل بودن کالا
  • – اطمینان از کیفیت بالا
  • – دارای نماد اعتماد الکترونیکی ۲ ستاره
  • – عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
  • – عضو ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار

 

 

 

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

اطلاعات جالب در مورد بستنی | تغذیه سالم

دانستنیهای باحال دربارۀ بستنی

۱- به چه دلیل خوردن بستنی رو به اعتیاد به مواد مخدر تشبیه می کنن ؟

با گذشت زمان ، بدن معتادان نسبت به مواد مخدر یه جور سازگاری نشون میده و اونا رو  مجبور به به کار گیری دُزهای بالاتر می کنه اما متأسفانه این کار کمکی به لذت بخشی بیشتر مواد نمی کنه. یه مطالعه نشون داده ، که این دربارۀ بستنی هم صادقه. محققان در این مطالعه یه گروه از نوجوانان که به طور منظم بستنی می خوردند و گروه دیگری که خیلی این محصول رو مصرف نمی کردن رو زیر نظر گرفتن .مرکز جایزه در مغز بستنی دوستا حساسیت خود رو نسبت  شکلای جور واجور بستنی از دست داده بود.

 

۲- بستنیای رژیمی  سالم تر از بستنیای معمولی هستن؟

اندازه چربی در بستنی رژیمی دست کم ۵۰٪ کمتر و اندازه کالری اون ۳۳ ٪ کمتر از بستنیای معمولیه، اما این باعث نمی شه که اونو سالم تر بدونیم  و به اون معنا نیس که شما می تونین مقدار بیشتری از اون بخورین. حتی بستنی رژیمی زیادتر از اندازه چربی داره. تلاش کنین دست کم با مقایسۀ برچسبای تغذیه  گزینۀ کم چرب تررا انتخاب کنین. فقط اندازۀ نصف یه فنجون بستنی بریزین و واسه لذت بخشی بیشتر اونو آهسته بخورین.

۳- به چه دلیل خوردن بستنی موجب سر درد می شه؟

متأسفانه چیزی به این خوشمزگی  باعث درد تیزی در سر میشه. “سردرد یخی”  یا “انجماد مغز” وقتی اتفاق میفته که چیزی سرد با  سقف گرم دهن برخورد کنه. این کارعملکرد اعصابی که اندازه جریان خون رو به سر کنترل می کنن به هم می ریزه واعصاب باعث تورم رگهای خونی می شن و درد ایجاد می شه .شما با آهسته خوردن مواد سرد  می تونین از این سردرد جلوگیری کنین.

۴- به چه دلیل سطح بعضی بستنیا  یخ می بنده؟

نوسان درجه گرما، شایع ترین دلیل ایجاد لایه ای از یخ روی بستنیه، پس بستنی خود رو زیاد خارج از فریزر نگه ندارین . وقتی که بلورهای کوچیکی در بستنی ذوب و دوباره سرد می شن ، به توده های یخی  تبدیل می شن. دمای  فریزر خود رو بین منفی ۵ تا ۰ درجۀ فارنهایت تنظیم کنین و بستنی رو به جای در فریزر در قسمتهای اصلی اون نگه دارین.

۵- به چه دلیل شما واسه درست کردن بستنی خونگی باید از نمک استفاده کنین؟

یخ و سنگ نمک، دو ماده ای هستن که مخلوط خامۀ شما واسه منجمد شدن به اونا نیازدارد. سنگ نمک نقطۀ انجماد یخ رو کم می کنه، دمای مخلوط یخ و سنگ نمک زیر نقطه انجماد آبه.

۶- به چه دلیل بستنی در روزای گرم همراه با وزش  باد سریعتر آب می شه؟

این سرعت در ذوب شدن به طور کاملً منطقیه، چون در این شرایط آب و هوایی ، بستنی سرد گرمای هوا رو به خود میکشه . هم اینکه  بستنی در آب و هوای مرطوب هم سریعتر ذوب می شه.

۷- فرق میان بستنی یخی و بستنی چیه؟

بستنی یخی با شربتای میوه ها درست می شه واغلب واسه نابود کردن مزۀ غذاها در دهن بین وعده ها سرو می شه . آدمایی که مشکل هضم  لاکتوز دارن با خیال راحت می تونن ازاین خوراکی که هیچ مادۀ لبنی در ساخت اون استفاده نشده صرف کنن.البته  شربتا بعضی وقتا  شامل شیر، تخم مرغ یا ژلاتین هستن. گیاهخواران یا آدمایی که هر محصول حیوونی رو نمی خورن ، می تونن بستنی رو با کرۀ بادام زمینی، شیر بادام، شیر نارگیل ودیگر مواد جانشین فراوردهای لبنی درست کنن.

.

منبع :

اطلاعات تکمیلی در مورد کافئین | تغذیه سالم

اطلاعات تکمیلی در مورد کافئین

<>

تاثیر کافئین بر ورزشکاران
کافئین یکی از مهم ترین و پر استفاده ترین مواد محرک در سرتاسر دنیاس. کافئین یه محرک سیستم عصبی مرکزیه که در حالت عادی در بیشتر از ۶۰ گونه از گیاهان هست و در بعضی غذاها، نوشیدنیا و داروها هم هست. 

بیشتر کافئین مورد استفاده مردم، در قهوه، چای مشکی، شکلات، نوشابه های انرژی زا و سودا، است. کافئین بیشترً به عنوان یه مواد مغذی انرژی زا که باعث ارتقای سطح کارکرد روزانه می شه حساب شده و جزو اصلی نوشابه های انرژی زاس، اما کافئین به خودی خود هیچ ارزش غذایی نداره. در این مقاله به اطلاعات تکمیلی در مورد کافئین می پردازیم.

 

کافئین چیجوری بر بدن اثر میذاره؟

بعد از مصرف کافئین، حدود یه الی دو ساعت، از راه معده جذب می شه و غلظت اون در جریان خون به بالاترین درجه می رسه.  مقدار کافئینی که در جریان خون باقی می مونه به کبد منتقل شده و به سه ماده تبدیل می شه، پاراگزانتین که دلیل تجزیه چربی می شه و اندازه گلیسرول خون رو بالا می بره، تئوبرومین که دلیل افزایش ادرار در فرد می شه، و تئوفیلین که دلیل باز شدن مسیرهای راه هوایی می شه و در افراد آسمی کمک کننده س. کافئین در بدن یه آدم بزرگسال سالم حدود ۵ تا ۶ ساعت باقی می مونه. همه مواد حاصل از کافئین در آخر از ادرار دفع می شن.

 

کافئین چیجوری بر فعالیت استقامتی اثر میذاره؟

موقع فعالیت، بدن از گلیکوژن- قند ذخیره در بدن- واسه تولید انرژی استفاده می کنه. اما وقتی که این منبع انرژی در آخر یه فعالیت طولانی خالی می شه، شما احساس خستگی و تنبلی می کنین. کافئین سرعت خالی شدن بدن از گلیکوژن رو از جا در آورد می کنه. این عمل با تشویق بدن به به کار گیری چربی ذخیره در بدن به عنوان منبع سوخت صورت میگیره که باعث می شه تحمل فعالیت، به مدت زمان بیشتری ادامه یابد.

 

کافئین چیجوری بر فعالیتای شناختی اثر میذاره؟

به دلیل وارد شدن کافئین به همه بافتای بدن، سیستم عصبی و مغز هم تحت اثر مصرف کافئین قرار می گیرن. کافئین به عنوان یه محرک عمل کرده و شما رو بیدار می کنه به این معنی بعد از مصرف کافئین هوشیارتر میشین و سریع عکس العمل نشون میده. کافئین با بلوک آدنوزین در مغز آدم، دلیل کنترل القای خواب، و هوشیاری بیشتر می شه.

 

کافئین باعث چاقی و اضافه وزن می شه؟

یه فنجون قهوه تلخ شامل ۲ کیلوکالری انرژی و بدون چربیه. پس قهوه نمی تونه انرژی لازم واسه اضافه وزن رو وارد بدن کنه. خیلی از افراد شیر، شکر،خامه و مواد طعم دهنده رو به قهوه اضافه می کنن که باعث بالارفتن کالری ورودی به بدن می شه. بطور مثال یه قاشق خامه حدود ۵۰ کیلوکالری و شیر حدود ۵ کیلوکالری به قهوه اضافه می کنه. قهوه های شیرین حدود ۱۰۰ کیلوکالری انرژی به بدن وارد می کنن. پس اگه قصد کاهش یا ثبات وزن دارین بهتره قهوه رو بدون افزودنی استفاده کنین.

 

کافئین اثرات جانبی دیگری داره؟

خیلی از تحقیقاتی که در مورد کافئین انجام شدن، مصرف ۲ الی ۳ فنجون قهوه در روز رو پیشنهاد کردن. قهوه رو باید متعادل مصرف کرد. آدمایی که دست کم ۴ فنجون قهوه تلخ در روز مصرف می کنن، عوارضی مثل اضطراب، عصبانیت، کاهش اشتها، دهن خشک، درد معده، اسهال، تپش قلب و … رو تجربه می کنن. یکی از اثرات غیر قابل رد کافئین، اثر اون روی خوابه. تحقیقات نشون دادن کافئین روی خواب افراد سالم اثر منفی نمی ذاره اما اگه مشکل خواب دارین از مصرف کافئین دوری کنین.

 

علایم قطع یهویی مصرف کافئین چیه؟

اگه یهویی متوقف شد، کافئین هم اینکه ممکنه منتهی به علایم ترک میده. نمونه هایی از این علایم عبارتند از:
تحریک پذیری
سردرد
از دست دادن تمرکز
خواب آلودگی همزمان با بی خوابی در فرد
دل درداین علایم ممکنه در عرض ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از قطع مصرف کافئین بروز کنن و واسه ۵ تا ۷ روز ادامه پیدا کنن. مسکنایی مانند آسپیرین می تونه به کاهش این علایم کمک کنن.

 

چه وقتی باید مصرف کافئین قطع شه؟

مصرف کافئین باید به وسیله زنان باردار قطع شه. مصرف زیادتر از اندازه کافئین در دوران بارداری دلیل وزن کم هنگام تولد، زایمون زودرس و سقط جنین می شه. سازمان غذا و داروی آمریکا پیشنهاد می کنه که زنان باردار باید از مصرف داروها و غذاهای شامل کافئین دوری کنن.

علاوه بر این، مصرف کافئین باید در شرایط زیر هم قطع شه:
مشکلات خواب
فشار خون بالا
مریضی کبد یا کلیه
اضطراب یا افسردگی
مریضی ریفلاکس معده به مری

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

.

منبع : سلامت دات لایف

اطلاعات تغذیه ای خودتان را محک بزنید | تغذیه سالم

 

۱) گوشت قرمز یا سوسیس؟

▪ گوشت قرمز: یه تیکه گوشت به طور کامل پخته شده، نسبت به سوسیس، هم کالری کمتری داره و هم نمک کمتری. هم اینکه، بهتره گوشتی که مصرف می کنین، بدون چربی و رگ و پی باشه.

۲) چای یا قهوه؟

▪ چای: چای سبز یا مشکی گزینه های بهتری نسبت به قهوه هستن. این نوشیدنی پر از آنتی اکسیدان هاییه که واسه سلامت قلب و عروق خونی مفیدن و می تونن در پیشگیری از سرطان هم کمک کننده باشن.

۳) سیر تازه یا پودر سیر؟

▪ سیر تازه: هرچند که تحقیقات در این مورد هنوز کامل نشده اما تحقیقات زیادی نشون دادن که سیر تازه در کاهش کلسترول خیلی هم موثر نیس ولی در مورد فایده های درمانی دیگه اون هنوز جای تحقیق بیشتری هست. از طرفی، ترکیباتی در سیر هست که خیلی راحت خراب می شه و اگه سیر به صورت پودر دربیاد امکان آلوده شدن اون بیشتره. هم اینکه اگه بخواین سیر رو به صورت پودر استفاده کنین، باید از مقدار بیشتری نسبت به سیر تازه استفاده کنین تا همون فایده رو داشته باشه، پس سیر تازه انتخاب سالم تریه.

۴) میوه تازه یا خشک؟

▪ میوه تازه: حجم زیاد آب موجود در میوه تازه که تقریبا ۸۰ درصد اونو تشکیل میده، کمک می کنه تا کالری کمتری به بدن برسه. اما اگه قصد نگهداری دراز مدت دارین و می خواین همیشه میوه در دسترس تون باشه اونو به صورت خشک شده استفاده کنین.


۵) کلم بروکلی یا گل کلم؟

▪ کلم بروکلی: جذب فیبر کلم بروکلی ۲ برابر جذب فیبر گل کلمه.

۶) آبمیوه یا خود میوه؟

▪ میوه: آبمیوه نه فقط قند بیشتری رو وارد بدن می کنه بلکه دلیل محروم شدن بدن از یه ماده مغذی مهم در میوه یعنی فیبر می شه.

۷) قند طبیعی یا شکر سفید؟

▪ هیچ کدوم: هر دو، قند ساده دارن و نمیشه از نظر ارزش غذایی هیچ مزیتی رو نسبت به دیگری قایل شد.

۸) آب گازدار یا سودا؟

▪ آب گازدار: از اونجا که واسه تولید سودا از بی کربنات سدیم استفاده می شه، میشه ادعا کرد که این نوشابه ها پر از نمک هستن. در واقع در این رقابت، آب گازدار با ۳ میلی گرم سدیم در مقابل سودا با ۷۰ میلی گرم سدیم برنده بی چون و به چه دلیل هستش.

۹) گوشت راسته یا گوشت دنده؟

▪ گوشت راسته: ۳۰۰ گرم از گوشت راسته گوسفند ۳۲۵ کیلوکالری و ۱۳ گرم چربی داره، در حالی که همین مقدار گوشت قسمت دنده ۴۲۳ کیلوکالری و ۲۳ گرم چربی داره.

۱۰) سس آماده یا خونگی؟

▪ سس خونگی: اجناس خونگی عموما سالم تر از مواد غذایی کارخانه ای هستن. وقتی خودتون سس درست می کنین، می تونین از چربیای اشباع نشده ای مثل روغن زیتون به جای روغنای ناسالم استفاده کنین. ضمن اینکه سسای حاضری، مقدار زیادی نمک و افزودنیای دیگه دارن.

۱۱) گوجه فرنگی تازه یا سس؟

▪ هر دو: گوجه فرنگی، آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن داره که در پیشگیری از سرطان پروستات و چند نوع سرطان دیگه بسیار موثره. این ماده فقط در جریان پخت گوجه فرنگی از دیواره سلولی اون رها می شه و بدن می تونه اونو جذب کنه. هم اینکه این آنتی اکسیدان، قابل حل در چربیه و مصرف سس گوجه ای که با کمی روغن زیتون جفت و جور شده باشه به جذب بیشتر این ترکیب کمک زیادی می کنه.

۱۲) سیب یا پرتقال؟

▪ سیب: می گن سیب میوه بهشته. یافته های تحقیقی که در دانشگاه ناتینگهام انجام شده، نشون داده مریضایی که در هفته دست کم ۵ عدد سیب می خورن کارکرد ریه هاشون بهتر شده، خس خس سینه اونا کم شده و نشونه های آسم در این افراد بسیار کمتر شده. شما می تونین سیب رو خام بخورین یا کیک سیب بپزید، حتی می تونین سیب رو ریز کنین و در سالاد بریزین یا اینکه به صورت کمپوت مصرفش کنین.

۱۳) ناهار سنگین یا سبک؟

▪ ناهار سبک: خوردن چند وعده غذای سبک در طول روز بهتر از یه وعده غذای سنگین و مفصله. پخش کردن کالری دریافتی در طول روز، قند خون و سطح انسولین رو ثابت نگه می داره، استرس و خستگی رو از بدن دور می کنه و از مریضی پس از ناهار جلوگیری می کنه. همه این اتفاقات خوب به این خاطره که ناهار سنگین نخورده اید.

منبع: روزنامه سلامت