دانلود پایان نامه ارشد: ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

عنوان : ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی اتوماسیون و ابزار دقیق

عنوان:

ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means

استاد  راهنما:

  دکتر طاهر نیکنام

(بیشتر…)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه ­ای بولتزمن

روش عددی شبکه ای بولتزمن، که خود محصول روش شبکه ای گازی خودکار و نیز تئوری سینتیک بولتزمن می باشد، در حل مدلهای پیچیده مکانیکی و سیالاتی کاربردهای فراوانی دارد. این روش، بدلیل آسانی پیاده سازی و نیز قابلیت مدلسازی آسان پدیده های پیچیده، اخیرا بطور گسترده­ای در حوزه های مختلف بکار گرفته شده است. از جمله مسائلی که مدلسازی آن با روش های متداول عددی بسیار پر دردسر می باشد، مسئله بررسی دینامیک جریانهای چند فازی و چند جزئی می باشد. در این پایان نامه ابتدا توضیحاتی در مورد روش شبکه­ای بولتزمن، تاریخچه و روش بدست آمدن معادلات حاکم ارائه شده و شرایط مرزی برای حالت­های مختلف بیان شده است. در ابتدا برای نشان دادن صحت برنامه نوشته شده، مسئله آشنای حفره (Cavity) و نیز مسئله جریان عبوری از روی بلوک مربعی به روش شبکه­ای بولتزمن حل گشته و با نتایج بدست آمده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مقایسه و در قسمت پیوست آورده شده است. همچنین با تعمیم برنامه نوشته شده، نتایج برای حفره با نسبت­های طول به عمق متفاوت بدست آمده و گردابه­های تشکیل شده در حالت­های مختلف در انتهای فصل طراحی الگوریتم ارائه شده است.

در فصل هفتم مدلسازی جدایش دو سیال مخلوط نشدنی درون یک محفظه مربعی که در اینجا نفت و آب در نظر گرفته شده، انجام شده است که دو سیال در ابتدا کاملا هموژن و دارای سرعت اولیه صفر بوده و شرایط مرزی هر چهار دیواره به صورت دیوار ساکن فرض شده است. سپس به مدلسازی اختلاط دو سیال مخلوط شدنی درون یک محفظه مربعی که در اینجا اکسیژن و دی اکسید کربن در نظر گرفته شده، پرداخته شده است. در لحظه اولیه غشای بین این دو سیال برداشته شده و دو سیال با یکدیگر مخلوط می­شوند. در انتها نیز با اعمال شرط مرزی دیواره متحرک برای محفظه، مسئله اختلاط دو سیال آمیخته نشدنی که در حالت اولیه کاملا جدا از هم قرار دارند، بررسی شده و نتایج مربوطه ترسیم شده است.

پایان نامه ارشد:آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز

اهداف این پروژه در بر گیرنده ارائه راهکاری برای محاسبه ارزش حرارتی زباله بر اساس آگاهی از ترکیب زباله و همچنین پیشنهاد یک چرخه ترکیبی تولید توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز و انجام تحلیل پارامتری به منظور بررسی تاثیرات پارامتر های کلیدی بر روی راندمان های انرژی و اگزرژی می باشد.
چرخه ترکیبی متشکل از یک چرخه رانکین محلول آمونیاکی است که با یک زباله سوز پسماند ها و یک چرخه انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده همراه شده است. این چرخه ترکیبی با چرخه رانکین بخار رایج مقایسه می شود. هدف یافتن نقاطی با راندمان های بیشتر نسبت به چرخه رایج است و می توان از طریق نمودارهای ترسیم شده این نقاط را یافت. در چرخه ترکیبی دمای تقطیر محلول آمونیاکی و فشار های ورودی و خروجی توربین شماره 2 به عنوان پارامتر های کلیدی در نظر گرفته می شوند. با کاهش دمای تقطیر محلول آمونیاکی راندمان های انرژی و اگزرژی هر دو افزایش می یابند. راندمان های انرژی و اگزرژی با افزایش فشار ورودی توربین شماره 2 افزایش می -یابند. با افزایش فشار خروجی توربین شماره 2، راندمان انرژی چرخه ترکیبی کاهش می یابد در حالی که راندمان اکزرژی افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: تولید همزمان کار و حرارت، چرخه محلول آمونیاکی، چرخه LNG، زباله سوز، راندمان انرژی، راندمان اگزرژی

پایان نامه ارشد: مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خم­کاری لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

گرایش : ساخت تولید

عنوان : مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خم­کاری لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ و تولید لوله جدار نازک

(بیشتر…)