:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

عنوان : مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی اراک

دانشکده پزشکی

 

جستجو در سایت :   

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته  پزشکی

 

عنوان :

مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال

بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

 

اساتید راهنما :

دکتر سید مجتبی هاشمی

فوق تخصص گوارش اطفال، استادیار دانشگاه

دکتر بهمن صالحی

متخصص اعصاب و روان، دانشیار دانشگاه

اساتید مشاور :

دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری، دانشیار دانشگاه

دکتر محمد رفیعی

دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه

سال تحصیلی 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

عنوان : مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393

اساتید راهنما : دکتر سید مجتبی هاشمی، فوق تخصص گوارش اطفال، استادیار دانشگاه

دکتر بهمن صالحی، متخصص اعصاب و روان، دانشیار دانشگاه

اساتید مشاور : دکتر پارسا یوسفی، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری، دانشیار دانشگاه

دکتر محمد رفیعی، دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه

نگارش و پژوهش : رقیه سیفی

 

مقدمه : یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های متراکم مدفوعی در رکتوم سبب آزار کودک و والدین و تحمیل هزینه های درمانی می‌شود. اختلال وسواس فکری- عملی نشانگان عصبی- روانپزشکی پیچیده ای است که مشخصه اصلی آن افکار ناخواسته، تکراری و مزاحم و نیز رفتارهای تکراری و آزار دهنده و آیین مندی اعمال وسواسی است که به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی نمودن افکار وسواسی صورت میگیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلال وسواس فکری در کودکانی است که مبتلا به اختلال یبوست عملکردی می‌باشند.

روش کار :  تعداد 97 کودک 4 تا 18 ساله مبتلا به یبوست عملکردی (گروه مورد) و 97 کودک سالم (گروه شاهد) مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک وارد مطالعه شدند. بیماران فوق هیچگونه مشکل زمینه‌ای، بیماری های مزمن، مشکلات ساختاری، مصرف دارو نداشتند و از نظر جنسی، سنی و اطلاعات دموگرافی با گروه شاهد همساز سازی شدند و بعد از پر کردن پرسشنامه مربوطه اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار آماری SPSS شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها : در توزیع فراوانی سطوح وسواس – جبری بر اساس پرسشنامه foa در کودکان گروه مورد 7/56 درصد اختلال وسواس بصورت ضعیف و 2/43 درصد بصورت متوسط داشتند و در گروه شاهد 2/76 درصد اختلال وسواس نداشتند و 7/23 درصد اختلال وسواس ضعیف داشتند که با توجه به 001/0 = P value بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری : یبوست عملکردی تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی کودکان و خانوده‌های آنها دارد. نتایج حاصل از مطالعه ما بطور کلی نشان داد که اختلال وسواس عملی و فکری در کودکان مبتلا به یبوست عملکردی شایع‌تر بوده است و می‌توان با درمان مشکل روانی در کودکانی که مبتلا به انواع مقاوم یبوست می‌باشند به بهبودی بیشتر آنها کمک نمود.

واژگان کلیدی : اختلال وسواس فکری– عملی – کودکان – یبوست عملکردی

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

 

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- کلیات… 12

1-2-1- اختلال وسواسی – جبری.. 12

1-2-1-1- همه گیری شناسی.. 13

1-2-1-2- توأم شدن با بیماریهای دیگر. 14

1-2-1-3- وسواسهای فکری.. 14

1-2-1-4- وسواس عملی.. 15

1-2-1-5- شیوع اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) 16

1-2-1-6- سن شروع اختلال وسواس فکری- عملی.. 16

1-2-1-7- علل اختلال وسواس فکری-عملی.. 17

1-2-1-7-1- مدل ژنتیکی.. 17

1-2-1-7-2- نظریه روانکاوی درباره ی اختلال وسواس فکری-عملی.. 18

1-2-1-7-3- نظریه یادگیری و مدلهای شرطی سازی.. 18

1-2-1-8- ویژگی‌های بالینی.. 19

1-2-1-9- الگوهای علائم. 21

1-2-1-10-  سبب شناسی وسواس فکری – عملی‌.. 26

1-2-1-10-1- عوامل زیست شناختی.. 26

1-2-1-10-2- عوامل رفتاری.. 29

1-2-1-10-3- عوامل روانی – اجتماعی.. 29

1-2-1-11- سایر اختلالات روانی.. 31

1-2-1-12- تشخیص…. 32

1-2-1-13- تشخیص افتراقی.. 32

1-2-1-14- درمان. 36

1-2-1-14-1- درمان دارویی.. 37

1-2-1-14-2- روان درمانی.. 39

1-2-1-14-2-1- رفتار درمانی.. 40

1-2-1-14-2-2- روان پویشی.. 41

1-2-1-14-3-  سایر درمان‌ها 41

1-2-1-15- سیر و پیش آگهی.. 42

1-2-2- یبوست… 43

1-2-2-1- مکانیسم ایجاد یبوست عملکردی.. 45

1-2-2-2- ارزیابی پاراکلینیک… 46

1-2-2-3- انواع یبوست… 47

1-2-2-4- درمان. 48

1-2-2-5- دیس شزی (Dyschezia) 50

1-3- اهداف… 50

1-3-1- هدف اصلی.. 50

1-3-2- اهداف ویژه 50

1-3-3- اهداف کاربردی.. 51

1-4- سوالات و فرضیات… 51

1-4-1- سئوالات… 51

1-4-2- فرضیات… 52

1-5- تعریف واژه 52

 

فصل دوم : بررسی متون

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 55

 

فصل سوم : مواد و روش کار

3-1- جامعه مورد آزمون، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 58

3-2- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات… 58

3-3- روش و تکنیک کار. 58

3-4- معیارهای ورود و خروج.. 59

3-5- تعریف متغیرها 60

3-6- ملاحظات اخلاقی.. 60

 

فصل چهارم : یافته‌ها

4-1- نتایج.. 62

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث… 81

5-2- نتیجه گیری.. 83

 

 

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 1-1 : ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال وسواسی – جبری.. 19

جدول 4-1 : توزیع فروانی و درصد سن کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 67

جدول 4-2 : توزیع فروانی و درصد جنسیت در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 68

جدول 4-3 : توزیع فروانی و درصد حضور والدین در کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 69

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

جدول 4-4 : توزیع فروانی و درصد نسبت فامیلی والدین کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 70

جدول 4-5 : توزیع فروانی و درصد شغل پدر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 71

جدول 4-6 : توزیع فروانی و درصد شغل مادر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 72

جدول 4-7 : توزیع فروانی و درصد تحصیلات پدر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 73

جدول 4-8 : توزیع فروانی و درصد تحصیلات مادر کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 74

جدول 4-9 : توزیع فروانی و درصد وضعیت منزل مسکونی کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 75

جدول 4-10 : توزیع فروانی و درصد وضعیت اقتصادی خانواده کودکان مبتلا و غیر مبتلا  به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393.. 76

جدول 4-11 : توزیع فراوانی و درصد سطوح کلی وسواس در کودکان سالم و مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1393.. 77

جدول 4-12 : توزیع فراوانی و درصد وسواس فکری در کودکان سالم و مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1393.. 78

جدول 4-13 : توزیع فراوانی و درصد وسواس عملی در کودکان سالم و مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1393.. 79

بیان مسئله

یبوست را می توان انجام عمل دفع روده بزرگ در زمان طولانی تر از زمان طبیعی آن تعریف کرد ( کمتر از سه بار در هفته )، یا دفع ناکافی مدفوع . در حالت طبیعی باقی مانده مواد غذایی مصرف شده در یک صبحانه صبح روز بعد به روده بزرگ می رسد ، عمل دفع به طور معمول 12 تا 72 ساعت یا کمی بیشتر بعد از مصرف غذا صورت می گیرد . نوع غذای دریافتی تا حدی بر طول زمان دفع تاثیرگذار است . برای مثال : غذاهای غنی از فیبر در طول مسیر گوارش در مقابل آنزیم های هضمی مقاومت کرده و با جذب مقداری آب حجیم می شوند که خود محرک عمل دفع است(1).

به عبارتی برای آن که بگوییم شخصی مبتلا به یبوست شده است، باید 2 یا بیش‌تر از نشانه‌های زیر را حداقل به مدت 3 ماه داشته باشد:

الف) زور زدن بیش از حد در حین اجابت مزاج

ب) مدفوع سفت و خشک

ج) احساس تخلیه ناکامل بعد از اجابت مزاج

د) دو بار یا کمتر عمل دفع در هفته

علائمی مانند احساس پری در مقعد، احساس نفخ وگاز، احساس نیاز به دفع فوری مدفوع اما عدم توانایی در دفع کامل، درد شکم و گرفتگی عضلات شکم، تهوع نیز ممکن است همراه با یبوست وجود داشته باشد(2).

یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های متراکم مدفوعی در رکتوم سبب آزار کودک و والدین و تحمیل هزینه های درمانی می‌شود.

غذاها و مایعات سفر دور و دراز خود را در دستگاه گوارش با عبور سریع از دهان تا معده آغاز می‌کنند. عضلات معده شل می‌شوند تا گنجایش غذای بلعیده شده را داشته باشند، اما مایعات در طی 20 دقیقه وارد روده کوچک شده و مواد جامد چند دقیقه دیرتر به آنجا می‌رسند. اگر چه این فرایند از معده و دهان آغاز می‌شود، اما بیشتر فرایند گوارش در روده کوچک اتفاق می‌‌افتد.  با ورود مواد غذایی و مایعات به جریان خون، محتویات روده فشرده‌تر و سفت‌ترمی‌شوند(3).

دیواره روده دارای عضلاتی است که به طور ریتمیک منقبض‌ شده و مواد غذایی را به جلو می‌رانند. شبکه عظیمی از اعصاب، این انقباضات را با یکدیگر هماهنگ کرده وهورمون‌های مختلف این فرایند را تنظیم می‌کنند(3).

در افراد سالم در حدود شش ساعت طول می‌کشد تا غذا از روده کوچک عبور کند. سپس مواد غذایی وارد روده بزرگ یا کولون (یا قولون) می‌شوند. آب اضافی غذا در روده بزرگ جذب شده و میلیون‌ها باکتری که در آنجا زندگی می‌کنند، بو و رنگ خاص مدفوع را به آن می‌دهند(1).

انقباضات غیرارادی عضلات دیواره روده بزرگ محتویات غذایی را از میان آن به جلو می‌رانند. زمان مورد نیاز برای عبور مواد از کولون متفاوت بوده و در افراد سالم به طور متوسط به 18 تا 20 ساعت می‌رسد.

بعد  نوبت به راست ‌روده در انتهای کولون می‌رسد. روده بزرگ  قادر است مقدار زیادی مدفوع را ذخیره کند. زمانی که راست‌روده از مدفوع پر می‌شود، علائمی مبنی بر نیاز به تخلیه مخابره می‌کند. در این حالت دو حلقه عضلانی که مجرای مقعد را بسته و از نشت مواد به خارج جلوگیری می‌کنند، شروع به شل شدن می‌کنند. در عین حال عضلات روده بزرگ منقبض می‌شوند تا مدفوع را به خارج برانند و انقباض ارادی عضلات  شکمی این امر را تسهیل می‌کند. اختلال در این فرایند پیچیده می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند(3).

بیشتر علل یبوست به شیوه زندگی مربوط می‌شوند، به ویژه میزان ناکافی فیبر در غذا و ورزش نکردن.

البته در مواردی یک بیماری زمینه‌ای کارکرد روده را کند می‌کند. اگر چه یبوست می‌تواند به دلیل یک بیماری جدی ایجاد شده باشد، اما به خودی خود خطری برای سلامتی به شمار نمی‌آید(4).

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی