:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستانی

عنوان : بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

دانشگاه شیراز

پایان نامه:

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیت‌های تحصیلی لازم برای اخذ درجه‌ی کارشناسی ارشد

در رشته‌ی:

فرهنگ و زبان‌های باستانی

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

 

ارزیابی شده توسط کمیتۀ پایان نامه با درجه: ——-

دکتر گلنار قلعه‌خانی استادیار بخش فرهنگ و زبان‌های باستانی (رئیس کمیته) …………………

دکتر کتایون نمیرانیان استادیار بخش فرهنگ و زبان‌های باستانی (استاد مشاور) ………………

دکتر فرخ حاجیانی دانشیار بخش فرهنگ و زبان‌های باستانی (استاد مشاور) ……………………

 

شهریورماه 1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

1- مقدمه و کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- مروری بر تحقیقات گذشته. 5

1-5- روش تحقیق.. 5

2- نگاهی به اعمال آیینی.. 6

2-1- اعمال آیینی.. 7

2-1-1- ماهیت و خاستگاه اعمال آیینی: 8

2-1-1-1- رویکرد خاستگاه: 8

2-1-1-2- رویکرد کارکرد اعمال آیینی.. 10

2-1-1-3- رویکرد سوم. 10

2-1-2- عملکرد اعمال آیینی: 11

2-1-3- انواع اعمال آیینی: 12

2-1-3-1- تقلیدی: 12

2-1-3-2- مثبت ومنفی: 12

2-1-3-3- قربانی: 13

2-1-4- بحران زندگی: 13

2-2- عبادت: 14

2-3- روزه: 19

2-4- زیارت: 21

2-4-1- عناصر تشکیل دهنده‌ی زیارت: 22

2-4-1-1- مکان: 22

2-4-1-2- جابه جایی و حرکت: 23

2-4-1-3- انگیزه: 24

2-4-1-4- پوشش: 25

2-4-2- فعالیت های زیارت: 25

2-4-2-1- آماده شدن: 26

2-4-2-2- فعالیت‌های ممنوع: 27

2-4-2-3- یادگار های زیارت: 27

2-4-2-4- نتایج زیارت : 28

2-5- زکات… 29

3- معرفی ادیان و بررسی اعمال دینی در این ادیان.. 30

3-1- دین زرتشتی: 31

3-1-1- تاریخ: 32

3-1-2- زندگی زرتشت: 32

3-1-3- دین زرتشت درسرزمین پارس: 33

3-1-4- باورهای بنیادین: 33
جستجو در سایت :   


3-1-5- عبادت در دین زرتشت: 35

3-1-5-1- سه نماز معروف: 44

3-1-5-1-1- یتااهو: 44

3-1-5-1-2- اشم وهو: 44

3-1-5-1-3- ینگهه هاتام: 45

3-1-5-2- بایستی‌های آغاز نماز: 45

3-1-5-3- پرستش سوی زرتشتیان: 46

3-1-6- روزه 47

3-1-7- زیارت زرتشتی.. 48

3-1-7-1- زیارت‌گاه‌های زرتشتیان: 50

3-1-7-1-1-پیرهریشت: 50

3-1-7-1-2-پیرنارسون: 50

3-1-7-1-3-چک چک یا پیرسبز: 50

3-1-7-1-4-پیرنارکی: 50

3-1-7-1-5-پارس بانو-بوتو پرس: 51

3-1-8- زکات… 51

3-2- مسیحیت: 54

3-2-1- باورهای مسیحیان: 57

3-2-2- شاخه های اصلی مسیحیت: 58

3-2-2-1- کاتولیک: 58

3-2-2-2- ارتدوکس: 58

3-2-2-3- پروتستان: 59

3-2-3- عبادت در مسیحیت: 60

3-2-3-1- عبادت در کتاب مقدس: 60

3-2-3-1-1-در کتاب عهد عتیق: 61

3-2-3-1-2-در کتاب عهد جدید: 62

3-2-4- روزه در مسیحیت: 68

3-2-5- زیارت‌های مسیحی: 74

3-2-5-1- زیارت در کتاب مقدس: 74

3-2-5-2- مقاصد زیارت: 77

3-2-5-3- خواستگاه مکان‌های زیارتی: 77

3-2-5-4- زمان‌شناسی زیارت مسیحی: 78

3-2-5-5- زیارت‌گاه‌های مسیحی: 79

3-2-6- بخشش در مسیحیت… 82

3-2-6-1- در کتاب مقدس: 82

3-2-6-2- در کلیسا: 83

3-2-6-3- کتاب عهد جدید: 87

3-3- مانویت: 89

3-3-1- تعالیم مانی: 91

3-3-2- طبقه‌بندی دین مانی: 93

3-3-3- تفاوت دین مانی با دیگر ادیان: 94

3-3-4- متون مانوی: 96

3-3-4-1- مجموعه کتب مقدس و آثار مانی: 96

3-3-4-1-1- انجیل زنده: 96

3-3-4-1-2- گنج حیات: 97

3-3-4-1-3- رساله: 97

3-3-4-1-4- کتاب رازها: 97

3-3-4-1-5- کتاب غولان: 97

3-3-4-1-6- نامه‌ها: 98

3-3-4-2- ادبیات غیرمقدس: 98

3-3-4-2-1- کتاب شاپورگان: 98

3-3-4-2-2- ارژنگ: 99

3-3-4-3- کفالیا: 99

3-3-4-4- دست نوشته‌های مانوی کلن: 99

3-3-4-5- زبور مانوی: 100

3-3-4-6- اشعار و مواعظ: 101

3-3-5- تعالیم مانی در آثار مخالفان (زرتشتی و مسیحی): 102

3-3-6- عبادت در مانویت: 103

3-4- نماز 107

3-5- روزه 108

3-6- زیارت… 111

3-7- بخشش…. 111

3-7-1- داد و دهش در آیین مانوی: 111

3-7-1-1- داد و دهش کنندگان: 112

3-7-1-2- دریافت کنندگان: 112

4- نتیجه‌گیری.. 114

5- فهرست منابع.. 117

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

1- مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

 

دین یکی از نیازهای بشر و از مهم‌ترین دغدغه‌های وی در طول تاریخ بوده است. بشر بنا به فطرتی که دارد همواره در پی نیرویی فرا‌طبیعی بوده است تا به پرستش و تقدیس آن بپردازد و نیاز فطری خود به پرستش را برآورده سازد.

در نظر بسیاری انسان‌ها دین راهی کلیدی برای معنا بخشیدن به زندگی و هدفمند کردن زندگی‌شان است. تلاش‌های بسیار زیادی برای تعریف دین صورت گرفته که بیشتر آن‌ها به دلیل گستردگی دین به شکست انجامیده است. اما عامل مشترکی که تقریباً تمام ادیان را به هم پیوند می‌دهد  باور به واقعیتی فراتر از جهان مادی است. یعنی این که چیزی برتر و عالی‌تر از آنچه اکنون و در این جهان در حال تجربه آن هستیم، وجود دارد. دین انسان را چگونه زیستن می‌آموزد و به عنوان پل پیوند دهنده‌ی تجربه‌های گونه‌گون بشری با قلمرو قدسی و فرا طبیعی است.

در میان عناصر سازنده یک تمدن دین نقشی اساسی و بسیار تعیین کننده دارد. درحقیقت می‌توان گفت هر تمدنی زیر‌ساختی دینی دارد که نشان دهنده‌ی جایگاه آن فرهنگ و تمدن است. حتی ابتدایی‌ترین تمدن‌ها هم از نوعی دین برخوردار بوده‌اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی مشکلات ارگونومیکی کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت

دین زرتشتی از دین‌های ایران باستان و مورد پذیرش دین اسلام می‌باشد. این دین تأثیر زیادی بر دین و فلسفه‌ی جهانی نهاده است. پیروان این دین در حال حاضر در هندوستان و ایران زندگی می‌کنند.

مسیحیت دینی است که حضرت عیسی از سوی خداوند آورد. این دین از دیدگاه شمار پیروان در میان ادیان جهان در جایگاه نخست قرار دارد که پیروان آن بیشتر در قاره‌های اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند. این دین دارای شاخه‌های متعددی از جمله کاتولیک، پروتستان و ارتودوکس می‌باشد.

مانویت هم در برهه‌ای از زمان یکی از ادیان فراگیر ایران باستان بوده است. آورنده‌ی این دین مانی می‌باشد که خود در محیطی یهودی-مسیحی رشد یافته است. این دین که از میان رفته و پیروانی ندارد؛ زمانی هماورد نیرومند مسیحیت بود، از بین‌النهرین برخاست و در زمان خود در امپراطوری روم و حتی تا مرز چین گسترده شد.

ادیان مسیحیت، زرتشتی و مانویت همگی از آسیا سرچشمه گرفته‌اند و به دلیل نزدیکی خاستگاه‌شان دارای آداب دینی نزدیک به هم می‌باشند.

هیچ یک از کردارهای مردم جامعه بدون آداب و مراسم خاص خود نیست. دین‌های گونه گون برای هر چیزی آداب و مراسم ویژه‌ای دارند. در انجام و چگونگی انجام هر یک از آداب دینی هدفی نهفته است. این آداب و مراسم عناصری کلیدی در تجزیه و تحلیل ادیان به شمار می‌روند و می‌توان آنها را با نیازهای فردی و توازن اجتماعی جامعه مرتبط دانست.

یکی از برتری‌های انسان بر دیگر جانداران قدرت سخن گفتن وی است. طبیعی است هر کس به خدا باور دارد با او حرف بزند. عبادت عبارت‌ است از نوعی دعا یا گفتگوی با ناشناخته یا خدا که در هر دینی نام ویژه‌ای دارد. در هر دینی ماهیت و هدفی خاص دارد و پیدایش آن به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد. برگزار کنندگان عبادت هدف‌های گوناگونی دارند. در برخی ادیان برای این است که گواهی دهند خداوند از همه چیز و همه کس بالاتر است و همه چیز در دست اوست. در حقیقت به زبان آوردن بندگی، اعلام فرمان‌برداری و اعلان رضایت از آن‌چه پروردگار به وی داده است. گاهی هم عبادت برای سپاس‌گزاری بنده از نعمت‌های خداوند است. سپاس‌گزاری برای این که به او فرصت زندگی داده شده تا بتواند با ایمان به خدایش به رستگاری مورد نظر دینش برسد. نوع دیگر عبادت برای طلب چیزی از خداوند است. در این گونه عبادت بنده از خدایش می‌خواهد که آرزوهایش را برآورده سازد و آن‌چه را که نیازمند آن است، به وی عطا کند.

روزه یعنی پرهیز از خوراک و دیگر کارها از زمانی معین در آغاز روز تا زمانی معین در آغاز شب. روزه ممکن است بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. بنیان گذاران ادیان و به پیروی از آن‌ها گروندگان به آن‌ها روزه می‌گرفته‌اند. در برخی فرهنگ‌های جهان باستان روزه برای آماده‌سازی دین‌باوران/دین‌داران به منظور نزدیک شدن به خدایان بود. در برخی دیگر راهی برای جلب بخشایش خداوند بعد از اعتراف به گناهان بود. در برخی هم برای آرام کردن خدایان خشمگین یا برخیزاندن مردگان انجام می‌شد.

بخشش(زکات): ادیان بیش از هر چیز پیروان خود را به جست‌وجو و پرستش خدا بر انگیخته‌اند؛ به همین دلیل دیدگاه‌شان نسبت به مال دنیا، اگر دشمنانه نباشد، بدبینانه است. به همین دلیل هم اگر فرد برجسته‌ی دینی دارای زندگی پرزرق و برقی باشد، در بیشتر موارد با بدبینی عامه‌ی مردم مواجه می‌شود. برخی ادیان پیروان خود را به بخشش قسمتی از آنچه به دست می‌آورند سفارش کرده‌اند. برخی دیگر پیروان خود را گفته‌اند نباید به دنبال جمع‌آوری مال دنیا باشند، بلکه باید با آنچه دیگران به آنها می‌بخشند زندگی کنند. البته باید گفت که هیچ دینی نمی‌تواند از پول و مال دنیا بی‌نیاز باشد، چرا که دست کم برای اداره ساختار عقیدتی خود نیازمند آن‌ها است.

زیارت رفتن فرد دین‌باور به جایی مقدس است. فردی که به خدا باور دارد، همیشه در اندیشه رفتن به جایی است که به باور او خداوند در آنجا به گونه‌ای نمایان شده است. در نهاد بشر نیرویی است که او را به سمتی می‌کشاند که چیزی که در دسترسش نیست را در جای دورتری جست‌و‌جو کند. زیارت و زیارت‌گری به اندازه تاریخ کهن است و همه‌ی ادیان پیروان خود را به زیارت‌گری برانگیخته‌اند. زیارت‌ها فرصت مناسبی برای دیدار هم‌کیشان و تبادل نظرات و تجربیات هستند. زیارت‌ها حال و هوای سرخوشی در دین‌داران به وجود می‌آورند و سبب نیرومندتر شدن باورهای آن‌ها می‌شوند.

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

همه این ادیان از دین های کهن می‌باشند که بررسی مبانی اعتقادی آنها می‌تواند کمک زیادی به ما در درک باورها، مراسم و به طور کلی پیروان این ادیان بنماید . البته مانویت اکنون پیرو ندارد اما تأثیر پذیری این دین از دو دین دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت.

تعداد صفحه :142

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: علوم انسانی