اضطراب می تواند منجر به اضافه وزن شود | بیماری

: علم اثبات کرده که استرس و اضطراب می تونه مشکلات مربوط به اضافه وزن رو شدید شدن کنه.

: اضطراب می تونه منجر هم اینکه وزن شه

به گزارش مهر، مطالعه جدید محققان نشون دهنده اون هستش که بین متابولیک و مشکلات مربوط به اضطراب و نگرانی رابطه هست.
به گفته محققان، هر دو دارای مکانیسمای بیولوژیکی مشابهی هستن که بیشتر وجود یکی منتهی به بروز دیگری می شه.
بعضی microRNAای به وجود اومده به وسیله اضطراب نه فقط موجب توقف اضطراب می شن، بلکه می تونن موجب افزایش روند مربوط به سندروم متابولیک هم شن.
به گفته محققان، تجلی اندازه این microRNA به وجود اومده به وسیله اضطراب در بافتا و سلولای جورواجور مختلفه که به ارث و قرار گرفتن در برابر موقعیتای استرس زا مربوط می شه. به گفته محققان، این کشف دارای ارزش تشخیصی و مفاهیم عملیه چراکه فعالیت microRNAها از راه داروهای براساس DNA قابل اصلاحه. بیماریای متابولیک به وجود اومده به وسیله واکنشای شیمیایی غیرعادی در بدن بوده و شامل شرایطی مثل چاقی و دیابت است.
مشکل اضطراب عبارت از شرایط مشخص شده با حس طولانی ترس و نگرانیه. بعضی مثالای مربوط به مشکل اضطراب شامل مشکل چاقی و مشکل استرس پس از حادثه س.

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *