“اضافه وزن در دوران بارداری | تغذیه سالم”

اگه رژیم غذایی شما جور واجور باشه و از تموم گروه های موارد غذایی به نسبت مناسب استفاده کنین (و اضافه وزن مناسبی داشته باشین رژیم غذایی شما کامل و کافیه .دوران بارداری اصلا دوران کاهش وزن نیس . حتی زنان بسیار چاق هم نباید در این دوره رژیم کاهش وزن داشته باشن . این زنان چاق هم باید اضافه وزن داشته باشن . اندازه اضافه وزن بستگی به وضعیت وزن مادر داره .

زنان با وزن کم در طول دوران بارداری باید ۱۶ – ۱۴ کیلو گرم وزن اضافه کنن . زنان با وزن طبیعی در طول دوران بارداری باید ۱۴ – ۱۱ کیلو گرم وزن اضافه کنن .

زنان با وزن زیاد در طول دوران بارداری باید حدود ۷ کیلو گرم وزن اضافه کنن .

این زیاد شدن وزن باید به طور کم کم در طول بارداری باشه طوری که درسه ماهه اول حدود یک تا دو کیلو گرم وزن اضافه شه و بعد از اون هر هفته ۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم وزن اضافه شه .

واسه اطلاع از وضعیت وزن خود به قسمت (وزن متناسب با قد) مراجعه کنین .بعد از اینکه از وضعیت وزن خود باخبر شدید، اندازه اضافه وزن شما مشخص می شه .

اضافه وزن در دوران بارداری

روش دیگری جهت باخبر شدن از وضعیت وزن بدن خود به شکل زیره : اول استخون بندی خود رو مشخص کنین . واسه این کار از نسبت قد به دور مچ استفاده کنین .

قد (سانتی متر) ÷ دورمچ (سانتی متر)=  نسبت قد به دور مچ

اگه نسبت قد به دور مچ از عدد ۱۱ بزرگتر بود، استخوانبندی شما کوچکه .

اگه نسبت قد به دور مچ شما بین ۱/۱۰ تا ۱۱ بود، استخوانبندی شما متوسطه .اگه نسبت قد به دور مچ شما از ۱/۱۰ کوچکتربود، استخون بندی شما بزرگه .

بعد عدد ۵۰ رو از قد خود کم کنین و اونو در عدد ۹/۰ ضرب کرده و حاصل رو با ۴۵ جمع کنین .

۴۵ + ۹/۰ * (۱۵۰- قد) = وزن متناسب

این عدد واسه استخون بندی متوسطه اگه استخوانبندی شما کوچیک باشه باید ۱۰% (یه دهم) اونو کم کنین و اگه استخون بندی شما یزرگه ۱۰% (یه دهم) به این عدد اضافه کنین .

مثال : می خوایم وزن متناسب با قد خانمی که ۱۶۲ سانتی متر قد داره و دور مچ اون ۵/۱۶ سانتی متره رو حساب کنیم .

۸۱/۹ = ۱۶۲ ÷ ۵/۱۶ =  نسبت قد به دور مچ

چون ۸۱/۹ از ۱/۱۰ کوچکتره پس این خانوم استخون بندی بزرگ دارن .

۱۰% + ۴۵ + ۹/۰ * (۱۵۰ – ۱۶۲) = وزن متناسب

۱۰% + ۴۵ + ۹/۰ * ۱۲ = وزن متناسب <=

۱۰% + ۸/۵۵ = وزن متناسب <=

۵۸/۵ + ۸/۵۵ = وزن متناسب <=

کیلو گرم  ۳۸/۶۸ = وزن متناسب <=

اگه وزن اون از این وزن متناسب بیشتر باشه اضافه وزن داره و اگه کمتر باشه کاهش وزن داره

جفت و جور و جمع آوری :: گروه تحریریه پرداد

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت

  • مطالب در رابطه
  • خانوما در دوران بارداری توت فرنگی بخورین + خواص توت فرنگی در دوران بارداری